Stropy są istotnym ogniwem realizacji robót budowlanych. Zadaniem tytułowych elementów konstrukcji są m.in. dźwiganie masy własnej, dźwiganie masy obciążeń użytkowych i ścianek działowych, dźwiganie obciążenia od więźby dachowej, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków, usztywnianie ścian budynku, stanowienie podłoża dla podłóg i posadzek, a także ochrona przed przedostawaniem się ognia w sytuacji pożaru w sąsiednich kondygnacjach.

Z uwagi na wielość i wagę zadań, jakie spełniają, ich szalunek i usunięcie muszą być zgodne z zasadami realizacji prac budowlanych i wymogami bezpieczeństwa. O spełnianie norm użytkowania można zadbać przede wszystkim poprzez wybór odpowiedniego rodzaju materiału, z którego wykonany jest strop.

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem tworzywa budowlanego, stanowiącego budulec opisywanych elementów jest beton. Cechami determinującymi jego pozycję wśród innych, alternatywnych rodzajów materiału są m.in. jego trwałość, odporności na uszkodzenia mechaniczne czy wytrzymałości na ściskanie.

Proces wylewania mieszanki betonowej jest czynnością kilkuetapową. Przy stropach konieczne jest wcześniejsze przygotowanie elementów zbrojeniowych oraz szalunkowych, do których docelowo zostanie wprowadzona mieszanka.

Długość wysychania betonu uzależniona jest od rodzaju powierzchni, rodzaju użytego materiału oraz grubości wylewanego element. Z uwagi na specyfikę funkcji, jakie pełni strop, czas jego wysychania jest wydłużony. Uzyskanie pełnej odporność ma zróżnicowaną długość i szacunkowo przedstawia się w sposób następujący:

w okresie letnim, dla cementów:

CEM I - 14 dni,

CEM II - 21 dni,

CEM III - 28 dni,

w okresie zimowym, dla cementów:

CEM I - 21 dni,

CEM II - 28 dni,

CEM III - 42 dni,

Usunięcie szalunku zaleca się po osiągnięciu ok. 70% wytrzymałości końcowej betonu.