Stropy stanowią poziome elementy konstrukcji budynku. Do ich najważniejszych funkcji należą m.in. dźwiganie masy własnej, dźwiganie masy obciążeń użytkowych i ścianek działowych, dźwiganie obciążenia od więźby dachowej, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków, usztywnianie ścian budynku, stanowienie podłoża dla podłóg i posadzek. Istotną funkcją prewencyjną stropu jest także ochrona przed przedostawaniem się ognia w sytuacji pożaru w sąsiednich kondygnacjach.

W zależności od rodzaju projektu wyróżnia się następujące rodzaje materiału: stropy drewniane, stropy na belkach stalowych, stropy gęstożebrowe żelbetowe, stropy żelbetowe monolityczne oraz stropy z elementów żelbetowych prefabrykowanych.

Przeznaczenie budynku determinuje optymalną wytrzymałość tytułowego elementu konstrukcyjnego, musi on bowiem sprostać wymogom dopuszczalnego obciążenia. Istotne są więc jego rozpiętość i grubość.

Ze względu na przypisywane zadania, stropy powinny spełniać dodatkowe kryteria. Elementy zlokalizowane nad piwnicami powinny być ciepłochronne i niepodatne na oddziaływanie wilgoci. Stropy umiejscowione między piętrami konstrukcji przeznaczonej na pobyt ludzi powinny być dźwiękochronne. Zadanie utrzymywania odpowiedniej temperatury charakterystyczne są m.in. dla materiałów umieszczonych pod poddaszem. Istotne jest także przeznaczenie i specyficzne warunki pomieszczenia. Te, w których występuje duża wilgotność powietrza powinny stanowić ochronę przed oddziaływaniem wilgoci, te zaś, w których magazynowane są materiały chemiczne- powinny sprostać konfrontacji ze związkami chemicznymi.

Oparcie pod konstrukcją stropów mogą stanowić ściany nośne budynku lub podciągi. Ich rozmieszczenie powinno występować w myśl zasady ułożenia w kierunku krótszej rozpiętości tzn. prostopadle do dłuższych ścian nośnych lub podciągów.

Podciągi używa się w konstrukcjach o dużym rozstawie ścian nośnych. Umożliwia to stosowanie stropów o mniejszej wysokości oraz belek o mniejszych przekrojach.

Istotny jest także wybór odmiany stropu oraz określenie ilości potrzebnego materiału. W zależności od ustalonych kryteriów wyróżnia się stropy palne i niepalne. Do pierwszej grupy zalicza się materiał wykonany z drewna, do drugiej należą natomiast stropy na belkach stalowych czy stropy żelbetowe. Aby zminimalizować ryzyko zajęcia ogniem materiału pierwszej kategorii, należy pomalować jego powierzchnię preparatem odpornym na działanie żywiołu lub otynkować go od strony sufitu oraz położyć polepy od strony poddasza.

Aby układanie stropów było proste i zgodne z ekonomią czasu, należy rozważyć możliwości techniczne, możliwości montażowe oraz kwestie ekonomiczne, a w przypadku niewystarczającej wiedzy także wsparcie ze strony doświadczonego projektanta.