W celu nanoszenia farb na dużych powierzchniach używa się aparaty natryskowe. Sposób aplikacji produktu pozwala pogrupować je na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest grupa aparatów mechanicznych wyposażonych w dyszę rozprowadzającą farbę pod ciśnieniem, dzięki czemu produkt jest tłoczony do końcówki rozpylającej i wypychany w postaci wirującej mgły. Aby opisana technika była skuteczna, farba powinna mieć odpowiednio rzadką konsystencję. Przyrządami należącymi do pierwszej grupy sprzętów malarskich są między innymi aparaty z napędem mechanicznym, bezsprężarkowe i sprężarkowe, aparaty z napędem elektromagnetycznym i obsługiwane ręcznie. Drugą kategorią są aparaty pneumatyczne, działające poprzez oddziaływanie strumienia sprężonego powietrza i rozpylanie nadającej kolor substancji. Farba zostaje „porwana” przez powietrze i wyrzucana z dużą prędkością na zewnątrz, pokrywając wybraną powierzchnię. W skład zestawów urządzeń pneumatycznych wchodzą pistolet natryskowy, zbiornik ciśnieniowy w którym znajduje się farba oraz sprężarka wraz z kompletem przewodów gumowych.

Zasady użytkowania sprzętu są tożsame dla obu grup opisywanych urządzeń. Końcówka aparatów rozpylających bądź dysza pistoletu powinny znajdować się w odpowiedniej, jednakowej dla całego procesu malowania odległości od pokrywanej powierzchni, którą to odległość ustala się na podstawie wcześniejszej próby aplikacji farby. Malowanie, w zależności od kształtu strumienia, odbywa się ruchem liniowym bądź okrężnym. Ważne jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyżowały się w obu warstwach powłoki.

W robotach malarskich mogą występować zagrożenia pracy robotników, którym zapobiega się przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Część z nich udało się wyeliminować poprzez ulepszenie użytkowanego sprzętu. Nowoczesna technologia umożliwia ograniczenie zagrażającego zdrowiu oddziaływania farby. Po wydostaniu się z urządzenia szkodliwa zwłaszcza dla dróg oddechowych substancja otoczona jest warstwą sprężonego powietrza, zapobiegającego jej rozprzestrzenianiu się. Gwarantuje to bezpieczeństwo pracy i zwiększa komfort użytkowania sprzętu.