Wybór odpowiedniego materiału pokrywającego dach znacząco wpływa na koszty całej inwestycji i w dużej mierze kreuje ostateczny wygląd budynku, jednak przede wszystkim determinuje trwałość i funkcjonalność elementu, który pokrywa. Ważną, pełnioną przez pokrycie funkcją jest także izolacja akustyczna oraz uczestniczenie w regulacji temperatury wewnątrz obiektu. W związku z licznymi zadaniami kryteria, jakie powinien spełniać rozważany przez konsumenta produkt to przede wszystkim wysokie parametry wytrzymałościowe, długi okres użytkowania bez konieczności konserwacji, mrozoodporność, odporność na działanie wysokich temperatur czy estetyka wyglądu.

Aby móc analizować szeroko dostępną ofertę pokryć dachowych, proces decyzyjny najlepiej rozpocząć już na etapie projektowania budynku. Zastosowanie niektórych rozwiązań budowlanych zawęża bowiem dostępność odpowiadających im rodzajów materiału, a zastosowanie niektórych całkowicie uniemożliwia.

Oferowane na rynku branżowym materiały to przede wszystkim ceramika, cement, drewno, stal, papa, gont bitumiczny czy gotowe masy bezspoinowe. Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka wariantów, które dzięki swoim właściwościom cieszą się największą popularnością wśród zainteresowanych konsumentów.

Niewątpliwy prym wśród pokryć dachowych stosowanych na rodzimym rynku budowlanym wiodą produkty sztuczne, w tym wykonane z gliny dachówki ceramiczne i dachówki ceglane. O ich wysokiej pozycji wśród upodobań konsumentów decydują odporność na oddziaływanie czynników mechanicznych i środowiskowych, szacowana na ok. 100 lat trwałość, wysoki stopień izolacji akustycznej, brak konieczności konserwacji i pielęgnowania. Istotne są także względy wizualne, w kontekście których pokrycia ceramiczne uchodzą za najbardziej estetyczne. Na atrakcyjność wpływa też duża dostępność wzorów i barw (oprócz szerokiej gamy kolorów dostępne są warianty matowe, półmatowe lub z połyskiem), oraz możliwość łączenia z bogatą ofertą dodatkowych elementów wykończenia dachu, takich jak dachówki świetliki, taśmy koszowe czy kominki odpowietrzające. Dachówki ceramiczne uchodzą w tym zakresie za bardziej estetyczne. Do wad opisanych powyżej materiałów należy zaliczyć ich relatywnie wysoką cenę. Waga produktów klasyfikuje je do grupy pokrycia ciężkiego, co z kolei wpływa na ograniczenie lub uniemożliwienie realizacji niektórych wizji architektonicznych- np. poprzez limitację swobody w wyborze kształtu konstrukcji. Przynależność do określonego zespołu produktów wpływa też na zwiększenie zużycia potrzebnych materiałów. Aby skutecznie spełniały swoje zadania, dachówki ceramiczne i cementowe nie powinny być stosowane dla dachów o kącie nachylenia mniejszym niż 30 stopni- w innym przypadku może grozi im nadmierne nasiąkanie i porastanie mchem.

Do popularnie stosowanych rozwiązań dachówek z grupy pokrycia lekkiego zaliczane są wykonane z włókniny szklanej lub celulozowej i pokryte obustronnie masą asfaltową i posypką mineralną dachówki bitumiczne. Cechują się wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, w tym oddziaływanie wody i wysokich temperatur, oraz niską podatnością na działanie mechaniczne. Specyfika produktu pozwala na jego adaptację w połączeniu z niemal każdym rodzajem konstrukcji, nachylenia i stopnia skomplikowania dachu. Łatwość transportu i montażu wpływa na pozytywny bilans ekonomiczny czasu i poniesionych kosztów. Pomimo dostępności licznych wariantów kształtów i kolorystyki, pod względem wizualnym ustępują miejsca opisanym powyżej alternatywnym rozwiązaniom. Trwałość szacuje się na ok. 40 lat.

Tanim, efektownym, ale niezbyt trwałym rozwiązaniem mogą być także blachy stalowe, trapezowe czy dachówki betonowe.

Wybór właściwego materiału nie jest sprawą łatwą. Komponentami ostatecznej decyzji winny być więc kwestie estetyczne, techniczne i budżetowe, a wybór odpowiedniego produktu powinien być uzupełniony o rzetelne i fachowe jego zastosowanie podczas procesu montażu.