Brak centralnej kanalizacji, występujący przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, zmusza nas przy planowaniu budowy do zastanowienia się, w jaki sposób gromadzone zostaną generowane przez mieszkańców domu ścieki. W takiej sytuacji niezbędnym będzie montaż odpowiedniego szamba. Terminem tym określamy bezodpływowy pojemnik gromadzący wszystkie nieczystości z urządzeń kanalizacyjnych, które w następnej kolejności wywożone są przez specjalnie przygotowane urządzenia asenizacyjne. Na rynku znaleźć możemy kilka wariantów, pozwalających na dopasowanie produktu do potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonego gospodarstwa domowego, lecz zasadniczo podzielić możemy je na dwie grupy.

Pierwszą z nich są szamba tworzywowe. Do ich produkcji najczęściej wykorzystywane są elementy z polietylenu, posiadające wysoką gęstość, jak również żywice poliestrowe, posiadające dodatkowe wzmocnienia w postaci włókna szklanego. Tak skomponowane materiały sprawiają, że wykonane z nich produkty cechuje trwałość oraz odporność na korozję chemiczną, która w tym przypadku jest bardzo istotna. Zasadniczym aspektem wyróżniającym te modele konstrukcji jest ich niewielki ciężar. Szamba tworzywowe zaliczane są do elementów lekkich, co sprawia, że do ich montażu nie potrzebna będzie wyspecjalizowana ekipa, a wszystkie czynności związane z jego osadzeniem możemy wykonać we własnym zakresie. Waga wyrobu pozwala nam również na bezproblemowy transport na miejsce budowy. Kolejnym atutem szamb tworzywowych jest cena- zdecydowanie niższa od wyrobów alternatywnych. Do minusów rozwiązania zaliczyć możemy jednak małą odporność na ściskanie. Szamba nie wytrzymują dużych obciążeń, co sprawia, że osadzane muszą zostać na betonowej wylewce, natomiast ich górna warstwa powinna zostać przykryta betonową płytą nośną, rozkładającą ewentualny ciężar na większe powierzchnie. Istotnym jest również fakt, iż zastosowanie szamba wykonanego z tworzywa w gruncie o wysokim poziomie wód czy w gruntach gliniastych wymaga dodatkowego zakotwiczenia konstrukcji do elementów betonowych, aby zabezpieczyć je przed wyporem.

Drugą grupą dostępnych rozwiązań są szamba betonowe. Jak sama nazwa wskazuje, szamba wykonywane są najczęściej z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych, dających tego rodzaju konstrukcji niebywałą trwałość. W kolejnym etapie produkcyjnym forma zabezpieczana jest specjalnym materiałem izolacyjnym zapewniającym jej szczelność. Zasadniczym atutem tego rodzaju szamb jest ich odporność, pozwalająca na użytkowanie obiektu przez długie lata. Kolejną wartością zastosowania tego rodzaju zabudowy przy wysokim poziomie wód gruntowych jest fakt, iż jego ciężar pozwala na bardzo pewne osadzenie w gruncie bez wykorzystywania dodatkowych elementów wzmacniających czy stabilizujących. Waga produktu skutkuje jednak koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z transportem i montażem. Szamba betonowe praktycznie w każdym przypadku dostarczane są do miejsca docelowego bezpośrednio przez producenta, a ich późniejsze osadzenie wymaga użycia dźwigu znajdującego się najczęściej na specjalnie przystosowanym samochodzie dostawczym. Waga elementu sięgać może nawet 4 ton, co sprawia, że czynności związanych z jego osadzeniem nie wykonamy na własną rękę.