Czynne

08:00 - 17:00

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

Pompy do betonu

image
Pompy do betonu 24m, 28m i 35m długość wysięgnika.

Informacje dodatkowe dla zamawiającego usługę pompowania betonu.

Miejsce do ustawienia pompy, hydraulicznych podpór pompy i zespołu gruszek powinno być utwardzone. Poziom stanowiska pompy nie może znajdować się wyżej niż droga dojazdowa dla betoniarki samochodowej, gdyż mogłoby to uniemożliwić rozładowanie betoniarki. Dojazd betoniarek samochodowych powinien być tak zlokalizowany, aby betoniarka musiała jechać jak najkrótszy odcinek tyłem.

W miejscu rozwinięcia wysięgnika oraz pracy masztu pompy nie może być drzew oraz żadnych przewodów trakcji elektrycznej.

Miejsce do ustawienia pompy, hydraulicznych podpór pompy i zespołu gruszek powinno być utwardzone. Poziom stanowiska pompy nie może znajdować się wyżej niż droga dojazdowa dla betoniarki samochodowej, gdyż mogłoby to uniemożliwić rozładowanie betoniarki. Dojazd betoniarek samochodowych powinien być tak zlokalizowany, aby betoniarka musiała jechać jak najkrótszy odcinek tyłem.

W miejscu rozwinięcia wysięgnika oraz pracy masztu pompy nie może być drzew oraz żadnych przewodów trakcji elektrycznej.

Betonowanie w porze nocnej

W przypadku przewidywanego betonowania w porze nocnej należy zadbać o dodatkowe oświetlenie.
Należy ponadto poinformować pracownika obsługującego końcówkę rury o możliwości szarpnięć lub uderzeń tej rury. Ma to najczęściej miejsce na samym początku podawania mieszanki (wytwarzają się korki powietrzne). W przypadku betonowania na wysokości należy zadbać o bariery ochronne zabezpieczające pracownika w razie odrzucenia na bok.

Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości przekraczającej 10 m stosujemy giętkie przewody odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki.

Betonowanie w trakcie upałów

Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy ułożoną mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Natomiast w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadł deszcz, to jej wierzchnią warstwę należy usunąć.

Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20° C nie powinien przekraczać 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyższej 1,0godziny.

Zawartość mieszanki betonowej

Przy stosowaniu aktualnie produkowanych urządzeń mieszanka betonowa przetłaczana pompami powinna zawierać co najmniej 200 kg cementu na m3 betonu. Z tego też powodu pompujemy beton od klasy B12,5. Opad stożka powinien zawierać się w granicach 5 do 10 cm, a stosunek wodno-cementowy w granicach 0,5 do 0,7. Pompa ma dodatkowe zbiorniki wodne do jej czyszczenia i płukania. Po zakończeniu pracy pompa musi być przemyta na terenie budowy. W tym celu należy wyznaczyć miejsce na pozostawienie resztek betonu pochodzących z kosza pompy oraz rurociągu.

Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton
Pompy do betonu Bonus Beton