Czynne

08:00 - 17:00

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

Laboratorium

image
Zakres usług badawczych świadczonych przez laboratorium Pietras obejmuje:
1. Projektowanie składu mieszanek betonowych zwykłych i specjalnych.
2. Badanie cech betonów.
  • pobranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie,
  • badanie wodoszczelności,
  • badanie mrozoodporności,
  • badanie konsystencji mieszanki betonowej,
  • badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
  • badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
  • oznaczenie gęstości objętościowej betonu,
  • badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą.

Nasze badania

Badania wykonywane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń, posiadających aktualne świadectwa legalizacji.

3. Badanie zapraw.
4. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu (porady w zakresie doboru składników betonu, sposobu wytwarzania mieszanek betonowych, układania i pielęgnacji oraz prognozowania trwałości betonu.

Personel laboratoryjny

Personel laboratoryjny posiada doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje uzyskane i potwierdzone licznymi szkoleniami.

5. Ekspertyzami, orzeczeniami, opiniami dotyczące zagadnień materiałowych i wykonawstwa robót budowlanych.