Czynne

08:00 - 17:00

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

Informacje o betonie

image
Beton - czym jest?

Beton to materiał powstały z cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. Kiedy mamy do czynienia z całkowicie wymieszanymi składnikami betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie – nazywamy to mieszanką betonową. Jeżeli mieszanka jest w stanie stwardniałym i osiągnęła już pewien poziom wytrzymałości na ściskanie – staje się betonem stwardniałym.

Podział betonu

Betony dzielimy według następujących kryteriów:

 • ze względu na gęstość: betony lekkie, średnie i ciężkie,
 • ze względu na zasadniczą funkcję: betony konstrukcyjne, izolacyjne termiczne, żaroodporne, wodoszczelne, nawierzchniowe, betony odporne na ścieranie, betony osłonowe jako ochrona przed promieniowaniem,
 • ze względu na składnik spoiwowy: beton cementowy, żywiczny, asfaltowy,
 • ze względu na składnik kruszywa: beton żwirowy, keramzytowy, tupkoporytowy,
 • ze względu na miejsce produkowania mieszanki betonowej – beton towarowy tzn. transportowany na miejsce wbudowania z zakładu wytwórczego w postaci mieszanki betonowej – mieszaniny spoiwa cementowego, kruszywa i wody w ściśle określonych proporcjach.
Kryteria podziału betonu

Betony dzielimy według następujących kryteriów:

 • ze względu na gęstość: betony lekkie, średnie i ciężkie,
 • ze względu na zasadniczą funkcję: betony konstrukcyjne, izolacyjne termiczne, żaroodporne, wodoszczelne, nawierzchniowe, betony odporne na ścieranie, betony osłonowe jako ochrona przed promieniowaniem,
 • ze względu na składnik spoiwowy: beton cementowy, żywiczny, asfaltowy,
 • ze względu na składnik kruszywa: beton żwirowy, keramzytowy, tupkoporytowy,
 • ze względu na miejsce produkowania mieszanki betonowej – beton towarowy tzn. transportowany na miejsce wbudowania z zakładu wytwórczego w postaci mieszanki betonowej – mieszaniny spoiwa cementowego, kruszywa i wody w ściśle określonych proporcjach.
Podział betonu według gęstość pozornej

Beton dzielimy według gęstość pozornej:

 • Lekki – mniejsza niż 2000 kg/m3
 • Zwykły – między 2000 kg/m3 a 2600 kg/m3
 • Ciężki – powyżej 2600 kg/m3
Odporność betonu na ściskanie

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Produkowany przez nas beton spełnia wymagania odpowiednich norm. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm) i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa (próbka sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm).

Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 klasy określają wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie, mierzoną w 28 dniu dojrzewania betonu.

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C35/45
 • C40/50
 • C45/55
 • C50/60
Wodoszczelność betonu

Kolejną cechą jest wodoszczelność betonu, która w dużej mierze zależy od jego porowatości. Współczynnik ten oznaczany jest stopniami wodoszczelności – W2, W4, W6, W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm.

Konsystencja betonu

Mieszanka betonowa może być produkowana o konsystencji ciekłej, półciekłej, plastycznej, gęstoplastycznej i wilgotnej – oznaczanej wg metody opadu stożka w mm. Konsystencja określa podatność na przemieszczenie mieszanki betonowej, co ma ogromne znaczenie przy tłoczeniu mieszanki za pomocą pomp, układaniu w szalunkach o skomplikowanych kształtach i dużej ilości zbrojenia, w transporcie oraz przy zagęszczaniu.

Zgodnie z normą EN 12350-2 klasy tworzone są metodą opadu stożka.

 • Klasa S1: od 10 do 40 milimetrów
 • Klasa S2: od 50 do 90 milimetrów
 • Klasa S3: od 100 do 150 milimetrów
 • Klasa S4: od 160 do 210 milimetrów
 • Klasa S5: powyżej do 220 milimetrów
Mrozoodporność

Mieszanka betonowa cechuje się odpowiednimi wymaganiami odnośnie odporności na warunki atmosferyczne związane z zimnem, a dokładniej z mrozem, która to odporność określona jest stopniem mrozoodporności F25, F50, F75, F100, F150, F200, F300.

Domieszki do betonu

Do mieszanki betonowej stosujemy różnego rodzaju domieszki modyfikujące strukturę i właściwości betonu. Mogą to być dodatki uplastyczniające, napowietrzające, uszczelniające, przyspieszające wiązanie oraz opóźniające wiązanie i twardnienie.

 • Domieszki uplastyczniające zwiększają płynność i urabialność mieszanki, co pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz cementu bez obniżenia wytrzymałości betonu.
 • Domieszki uplastyczniające – napowietrzające zmieniają strukturę mieszanki betonowej, powodując powstanie pęcherzyków powietrza, które polepszają urabialność, a jednocześnie zwiększają mrozoodporność otrzymanego betonu. Zależnie od stopnia napowietrzenia wytrzymałość betonu obniża się nawet do 15%. Straty wytrzymałości można wyrównać, zmniejszając ilość wody zarobowej (co jest możliwe wskutek zwiększonej płynności mieszanki).
 • Domieszki uszczelniające dodane do betonu powodują, że staje się on wodoszczelny i odporny na działanie wód opadowych. Mają też działanie uplastyczniające, poprawiają urabialność i lekko napowietrzają (należy ściśle przestrzegać odpowiedniego dozowania składników, ponieważ zbyt duże napowietrzenie obniży wodoszczelność).
 • Domieszki przyspieszające wiązanie stosuje się przy wylewaniu betonu w obniżonej temperaturze (najczęściej w okresie zimowym). Ich działanie polega na obniżeniu temperatury zamarzania wody w betonie, podwyższeniu temperatury wiązania i przyspieszeniu czasu wiązania cementu i przyrostu wytrzymałości.
Właściwości domieszek

Domieszki bardzo dobrze wpływają na właściwości mieszanek betonowych.

 • poprawiają urabialność (układanie, rozprowadzanie) – domieszki uplastyczniające,
 • krótkotrwale zmieniają lepkość i konsystencję – domieszki napowietrzające,
 • regulują warunki wiązania i twardnienia – domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie, domieszki opóźniające wiązanie,
 • zwiększają odporność betonu na działanie mrozu – dodatki uszczelniające,
 • spulchniają mieszankę betonową – domieszki spulchniające,
 • umożliwiają produkcję betonu i roboty betoniarskie w temperaturach ujemnych – dodatki przeciwmrozowe,
Inne dodatki do betonu

W produkcji betonu stosujemy również dodatki w postaci włókien stalowych, z tworzyw sztucznych, węglowe. Zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych. Takie betony, nazywane kompozytowymi, najczęściej znajdują zastosowanie przy budowie nawierzchni ulic, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego, a także na nawierzchnie hal fabrycznych oraz posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie.

Beton samozagęszczający

W miejscach, gdzie utrudnione lub niemożliwe jest zagęszczenie mieszanki betonowej, znajdą zastosowanie beton samozagęszczający. Posiada on zdolność szczelnego wypełnienia deskowań, samoczynnego odpowietrzenia i zagęszczenia pod własnym ciężarem. W skład betonów samozagęszczających wchodzą betony architektoniczne.

Zastosowanie betonu

Zastawanie betonu w budownictwie jest bardzo szerokie. Oprócz standardowego budownictwa mieszkalnego i użytkowego znajduje zastosowanie przy budowie nawierzchni dróg, autostrad, mostów, posadzek, nadbrzeży portowych, zbiorników retencyjnych, zbiorników w oczyszczalniach ścieków, nawierzchni hal fabrycznych, targowych oraz wiele innych.