Czynne

08:00 - 17:00

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1

Kruszywa w produkcji

image
Rodzaj betonu Klasa wytrzymałości Rodzaj kruszywa Frakcja
Betony towarowe, posadzkowe i architektoniczne C8/10 - C40/50 żwir 0/2 mm, 2/5 mm 2/8 mm, 2/16 mm, 4/8 mm, 8/16 mm
wapień
dolomit
Betony mostowe C25/30 - C50/60 bazalt 0/2 mm, 2/8 mm 2/16 mm
4/8 mm, 8/16 mm, 16/31,5 mm
granodioryt
Betony drogowe C25/30 - C50/60 bazalt 0/2 mm, 2/8 mm 2/16 mm
4/8 mm, 8/16 mm, 16/31,5 mm
granodioryt
Betony dekoracyjne - z eksponowanym kruszywem C20/25 - C35/45 bazalt 0/2 mm, 2/8 mm 4/8 mm, 8/16 mm
melafir
dolomit
Pokłady anhydrytowe C20 - C50/35 piasek, żwir 0/2 mm, 2/8 mm
dolomit 0/4 mm
Beton wysokiej wytrzymałości C50/60 - C100/115 bazalt
granodioryt
Kruszywo do stabilizacji
Kruszywo do stabilizacji
Kruszywo łamane bazaltowe frakcja 8/16 mm
Kruszywo łamane bazaltowe frakcja 8/16 mm
Kruszywo łamane frakcja 8/16 mm
Kruszywo łamane frakcja 8/16 mm
Kruszywo naturalne frakcja 0/2 mm
Kruszywo naturalne frakcja 0/2 mm
Kruszywo naturalne frakcja 0/4 mm
Kruszywo naturalne frakcja 0/4 mm
Kruszywo naturalne frakcja 16/32 mm
Kruszywo naturalne frakcja 16/32 mm
Kruszywo naturalne frakcja 2/8 mm
Kruszywo naturalne frakcja 2/8 mm
Kruszywo naturalne frakcja 2/82 mm
Kruszywo naturalne frakcja 2/82 mm
Kruszywo naturalne frakcja 8/16 mm
Kruszywo naturalne frakcja 8/16 mm
Kruszywo wapienne frakcja 8/16 mm
Kruszywo wapienne frakcja 8/16 mm
Odsiewka
Odsiewka
Odsiewka
Odsiewka

Zastosowanie kruszyw

Kruszywa dzięki swoim szczególnym właściwościom znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, szczególnie w produkcji betonu przemysłowego, drogowego, mostowego, mieszkaniowego i specjalistycznego.