Wybór odpowiedniego dachu to istotna decyzja podejmowana już na etapie projektowania budynku. Funkcją tytułowego elementu jest przede wszystkim ochrona przed niekorzystnym oddziaływaniem klimatu, a więc przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem czy ujemnym wpływem termicznym otoczenia, a także nadanie obiektowi określonego wyglądu i charakteru.

Na dach składają się tworzące go konstrukcja nośna, podkład oraz wykonane z papy, dachówki czy eternitu pokrycie. Pierwszy z wymienionych elementów zbudowany jest z drewna, stali lub żelbetonu. Materiały te mogą być wykonane na miejscu lub mieć postać przywiezionych z wytwórni prefabrykatów.

Podejmując decyzję o kształcie, kącie nachylenia i materiale, z którego wykonamy dach, należy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne i architektoniczne, zwyczaje regionalne, przeznaczenie poddasza czy kształt rzutu poziomego, a także powierzchnię gruntu oraz wielkość przeznaczonego na ten cel budżetu. Niekiedy konieczne jest także odwołanie się do przepisów prawnych, bowiem często typ czy kąt nachylenia opisywanego elementu warunkują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analiza wymienionych kryteriów umożliwi dokonanie wyboru spośród szerokiej gamy dostępnych na rynku projektów.

Kształt oraz ilość połaci pokrywających budynek pozwala na wyróżnienie następujących rodzajów dachów: dach jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, mansardowy, naczółkowy i półszczytowy, namiotowy, oraz wieżowy.

Jeśli kluczowym czynnikiem, w oparciu o który podejmujemy decyzję o wyborze dachu są finanse, należy pamiętać, że najprostszym, a zarazem najtańszym rozwiązaniem jest dach dwuspadowy. Po drugiej stronie osi koniecznego nakładu środków znajdują się modele wielospadowe.

Wśród dominujących na rodzimym rynku rozwiązań znajdują się przede wszystkim te o nieskomplikowanej charakterystyce, a więc przede wszystkim skośne dachy dwuspadowe z kątem nachylenia ok. 30-40%. Modele te są korzystnym rozwiązaniem z uwagi na wspomniany już aspekt finansowy, korzystną wentylację przestrzeni, łatwy montaż i pielęgnację, a także możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej poprzez adaptację poddasza. Doskonale spełniają także funkcję ochronną- ich kształt zapobiega nagromadzaniu liści czy śniegu oraz zapewnia szybkie odprowadzanie wody.

Obecnie zauważyć można także wzrost zainteresowania niestandardowymi formami opisywanego elementu. Propozycją dla osób bardziej wymagających może być efektowny model wielospadowy. Do jego zalet należą przede wszystkim podnoszenie walorów estetycznych budynku a także możliwość przykrycia rozrzeźbionej bryły budynku stosunkowo niewielkim dachem. Jego kształt ogranicza jednak możliwość użytkowego korzystania ze zlokalizowanego poniżej metrażu, a także wiąże się z droższą realizacją i bardziej skomplikowanym procesem montażu.

Dokonując decyzji dotyczącej kształtu tytułowego elementu należy wziąć pod uwagę fakt, iż oferowane na rynku budowlanym modele często wiążą się z użyciem konkretnej technologii, ta zaś determinuje rodzaj zastosowanego materiału. Zapoznanie się z charakterystyką wariantów pokrycia uzupełni i wesprze proces dopasowania produktu do zdefiniowanych przez konsumenta kryteriów.