Beton jest jednym z głównych materiałów kreowania otaczającej nas infrastruktury. Jego walory wykorzystywane są często w procesie budowy obiektów najbardziej narażonych na eksploatację- nowa o przydomowych podjazdach. Poniżej przeanalizujemy, jak prawidłowo wykonać powierzchnię zapewniającą ciąg komunikacji.

Pierwszym krokiem rozpoczęcia prac jest wyznaczenie powierzchni, na której ma spocząć konstrukcja podjazdu. Do zaznaczenia krawędzi jego obszaru używa się rozciągniętą linkę lub cienki drut. Następnie ze wskazanego terenu należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu, tzw. humus. Grubość warstwy roślinnej wynosi ok. 15-25 cm, jednak na potrzeby realizacji prac usuwa się jej z reguły ok. 5-10 cm więcej. Na tak przygotowanym podłożu za pomocą desek wykonuje się szalunek, dzieląc powierzchnię co 2.5 m na mniejsze pola listwami dylatacyjnymi. Już na tym etapie robót wskazane jest wyprofilowanie przynajmniej 0.5-1.5 % spadku od garażu w stronę drogi. Pozwoli to uzyskać tożsamą grubość poszczególnych poziomów podbudowy, a także usprawnić odpływ wody opadowej z wykonywanej powierzchni.

Następnym etapem realizacji prac jest wykonanie podbudowy. W tym celu na dnie wcześniej przygotowanego wykopu umieszcza się warstwę żwiru, mieszanki żwirowo-piaskowej lub tłucz, które należy zagęścić. Jej poziom powinien wynosić ok. 15 cm. Czynność tą można wykonać przy użyciu drewnianego ubijaka, jest to jednak dość czasochłonne i wymaga od wykonawcy tężyzny fizycznej, dlatego aby ułatwić i skrócić czas realizacji zadania warto posłużyć się zagęszczarką mechaniczną. Podbudowę wykonuje się umieszczając w wykopie warstwę żwiru (o grubości ok. 10 cm). Tu również konieczny jest proces zagęszczania. Na tak przygotowaną powierzchnię wylewa się 5 cm warstwę betonu, pozostawiając ją do wyschnięcia. Uzyskane w ten sposób podłoże jest stosunkowo wytrzymałe i trwałe, jest więc doskonałą podwaliną warstwy zewnętrznej.

Poziom właściwy betonu wynosi ok. 10 cm. Najczęściej używanym produktem końcowego etapu budowy podjazdu jest materiał o symbolice B 20. Aby wspomóc jego funkcjonowanie z reguły zatapia się w nim gotową siatkę zbrojeniową, grzewaną z prętów o przekroju 4 mm. Aby uzyskać oczekiwane parametry gęstości betonu należy poddać substancję mechanicznemu wibrowaniu. Jeśli ilość użytej zaprawy przekracza zapotrzebowanie projektu podjazdu, należy jej nadmiar usunąć za pomocą deski po listwach szalunkowych, ruchem zygzakowatym, a po upływie ok. 3 godzin zatrzeć i wygładzić przy użyciu pacy. Uzyskaną w ten sposób powierzchnię należy poddać właściwej pielęgnacji. Polega ona głównie na zapobieganiu zbyt gwałtownej utracie wilgoci zastosowanego betonu, a realizuje się ją używając odpowiednich zraszaczy czy folii zabezpieczających. Proces pielęgnacji trwa z reguły około tygodnia.

Etapem wieńczącym dotychczas wykonana pracę jest nadanie betonowi odpowiedniej, zgodnej z oczekiwaniami estetycznymi formy. Wybraną barwę nadaje się jeszcze w okresie zarabiania betonu, zaś jego fakturę w końcowym etapie prac, nim beton zastygnie. W tym celu używa się odpowiednio dobrane szablony.

Podjazd wykonany w oparciu o odpowiednie wymogi techniczne i gusta użytkowników ma szansę stać się wizytówką posesji, do której prowadzi.