Wyznaczenie miejsca pod budowę wymarzonego lokum związane jest ze spełnieniem warunków określonych normami prawa budowlanego. Realizacja administracyjnego etapu przygotowań nie jest wolna od biurokracji, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Prawo budowlane i przepisy BHP jasno definiują zasady przygotowania placu budowy. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków wcielania w życie założeń projektowych.

Ramy wytyczonej geodezyjnie przestrzeni powinny być oznaczone przy użyciu ogrodzenia lub oznakowania. Minimalna wysokość siatki wynosi 1,5 m. Wymóg ten ma pełnić funkcję prewencyjną wobec nieszczęśliwych zdarzeń losowych, ale także pomagać w organizacji robót wykonawczych w obrębie wyznaczonego terenu.

Akcent kładzie się także na dodatkowe oznaczenie stref potencjalnie niebezpiecznych. Rusztowania czy wykopy znajdujące się na miejscu rozpoczęcia prac mogą stać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku. W sytuacji, gdy oznaczony obszar stwarza szczególne zagrożenie, należy zapewnić stały nadzór personalny.

Prawidłowo przygotowany plac budowy umożliwia stacjonowanie na nim ciężkiego sprzętu, takiego jak dźwigi, pompy do betonu itp. Wymaga to organizacji przestrzeni o odpowiedniej nośności, mogącej sprostać wymogom ciążącego na niej ciężaru. Miejsce to powinno być ulokowane w obszarze wyposażonym w źródła energii elektrycznej oraz wody, a także umożliwiającym odprowadzanie lub utylizację ścieków.

Zamówienie betonu powinien wyprzedzać również fakt wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii organizacyjnych. Istotne jest zaplanowanie trasy transportu (betonomieszarka nie przejedzie po drodze o szerokości mniejszej niż 2,5m oraz po nieutwardzonej nawierzchni), oraz miejsca ustawienia betonowozu oraz pompy.

Ważna jest także ilość rąk do pracy. Sprawne układanie i zagęszczanie zamówionego materiału zabezpiecza przed przestojem realizacji prac, dzięki czemu unika się dodatkowych kosztów i pogorszenia parametrów betonowej mieszanki.

Nie należy zapominać o miejscu składowania narzędzi, ubioru czy sprzętu niezbędnego do podejmowania działań na terenie placu budowy. Miejsce to powinno zabezpieczać ulokowane w nim produkty przed działaniem czynników pogodowych i chemicznych, a w sytuacji pogorszenia się warunków atmosferycznych stanowić schronienie dla personelu. Istotne jest także zagwarantowanie zaplecza sanitarnego.

Przed zgłoszeniem zamówienia konieczne jest ustalenie rodzaju, klasy oraz ilości betonu, a także określenie terminu dostawy materiału.

W uzyskaniu satysfakcji z podejmowanych działań, a także w sprostaniu wymogom narzuconym normami prawnymi pomoże na pewno wybór odpowiedniego dostawcy.