Podtopienia pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu są jednym z najczęściej występujących i najbardziej uciążliwych problemów budowlanych. Wilgoć, wody gruntowe czy opadowe a także spiętrzenia kanalizacyjne to poważne problemy, których efektem są nie tylko zgromadzone w piwnicy zalane sprzęty czy pływające w kałuży zaprawy, ale także zagrażające zdrowiu grzyby i pleśnie, odchodzące tynki czy pękające ściany.

Przed wcieleniem w życie projektu realizowanej inwestycji sugerowane jest zapoznanie się z warunkami wodno-gruntowymi wybranego na budowę terenu i ustalenie poziomu ustabilizowanego lustra wody gruntowej, a wraz z rozpoczęciem prac podjęcie profesjonalnych działań profilaktycznych. Należą do nich m.in. wybór odpowiedniego typu zabezpieczenia pomieszczeń- izolację przeciwwilgociową (lekką) lub przeciwwodną (średnią, ciężką).

Pierwszą z nich stosujemy w przypadku zlokalizowania piwnicy na gruncie przepuszczalnym o niskim poziomie wód gruntowych. W tego rodzaju rozwiązaniu płaszczyzny pionowe izolowane są powłokami z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych, podłoże mogą stanowić natomiast gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Izolacja pozioma powinna być układana w poziomie ław fundamentowych oraz pod stropem nad piwnicami, a stosowanym w tym celu materiałem powinien być roztwór asfaltowy bądź emulsja asfaltowa.

W gruntach spoistych i półprzepuszczalnych zaleca się wykonywanie izolacji średniej, zaś w przypadku wysoko podchodzącej wody gruntowej zasadne jest zastosowanie izolacji ciężkiej. Oba rodzaje zabezpieczeń służą ochronie przed wodą opadową oraz wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Ściany pomieszczeń zabezpiecza się izolacją poziomą, chroniącą ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Drugi rodzaj zabezpieczeń- izolacja pionowa- pełni funkcję ochrony przed oddziaływaniem wilgoci oraz wody opadowej przesączającej się w gruncie. Najbardziej popularnym sposobem opisywanej hydroizolacji jest zabezpieczenie powierzchni lepikiem asfaltowym lub papą położoną na lepiku. Obecnie coraz powszechniej stosowane są także nowoczesne materiały ochronne, takie jak modyfikowane papy bitumiczne, membrany z kauczuku syntetycznego, gładkie i tłoczone folie czy materiały bentonitowe.

Woda w pomieszczeniach podziemnych stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników budynku, a także dla stanu bezpieczeństwa konstrukcji. Skutkiem niezastosowania się do powyższych zaleceń może okazać się konieczność konfrontacji z żywiołem. Manualne próby usunięcia wody, zasypanie piwnicy, instalacja pomp do usuwania szkód może okazać się procesem czasochłonnym i kosztownym, warto więc już podczas budowy zadbać o odpowiednią profilaktykę.