Nawet najlepszej jakości materiał budowlany staje się bezwartościowy, jeśli nie zadba się o jego prawidłową pielęgnację.

Dbałość o beton to istotny czynnik procesu wiązania, twardnienia i uzyskania przewidywanych przymiotów jego mieszanki. W początkowej fazie produkcji beton narażony jest na utratę znacznej ilości wody, która paruje podczas wiązania materiału w procesie hydratacji. Konsekwencją utraty H2O może być częściowa utrata niektórych jego właściwości. Do działań profilaktycznych należy więc zapewnienie odpowiedniej wilgotności każdego betonowego tworu. Pielęgnację należy rozpocząć od razu po ukończeniu zagęszczania mieszanki betonowej.

Pielęgnacja betonu w warunkach atmosferycznych charakterystycznej dla Polski strefy umiarkowanej wymaga dużej wiedzy i mobilności w działaniu. Znacząca rozbieżność temperatur w cyklu rocznym powoduje konieczność wyodrębnienia pielęgnacji w okresie letnim oraz zimowym. Przyjmuje się, że pierwszy typ dbałości o analizowany materiał budowlany to okres od kwietnia do października (warunki normalne), pozostałe miesiące to czas pielęgnacji w okresie zimowym (warunki obniżonej temperatury i zimowe).

Dbałość o beton w warunkach wysokich temperatur zwana jest inaczej pielęgnacją wilgotnościową. Jej głównym zadaniem jest zminimalizowanie skutków parowania wody na powierzchni materiału. Istotne jest także dostarczenie H2O niezbędnej do hydratacji cementu. W ramach opisanej tu pielęgnacji wyodrębnić można pielęgnację mokrą (zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną, utrzymywanie jego powierzchni zauważalnie mokrej) oraz pielęgnację przy zastosowaniu powłoki (umieszczanie na powierzchni betonu mokrych mat i dbałość o utrzymywanie wilgoci, pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną). Oprócz wskazanych sposobów dbałości o materiał istotne są także odpowiedni dobór i jakość komponentów tworzywa i składu mieszanki betonowej oraz używanie preparatów pielęgnujących o zdefiniowanej przydatności.

Zadaniem pielęgnacji betonu w okresie niskich temperatur jest zachowanie jego parametrów technicznych przyjętych w projekcie oraz wzmocnienie jego odporności na działanie mrozu. Dbałość tą realizuje się poprzez ochronę cieplną i powierzchniową betonu, poprzez ochronę cieplną betonu w elemencie konstrukcji, podnoszenie temperatury materiału w elemencie konstrukcji, stosowanie cieplaków oraz odpowiedniego rodzaju szalunków. W sytuacji konfrontacji z mrozem również duże znaczenie przywiązuje się do proporcji i jakości składników mieszanki betonowej.

Długość okresu dbałości o beton zależy m.in. od warunków atmosferycznych, gatunków komponentów mieszanki, sposobu użycia betonu oraz powierzchni, na której został użyty.