Drzwi wejściowe stanowią granicę pomiędzy światem zewnętrznym a zaaranżowaną przez nas przestrzenią życia domowego. Głównymi ich zadaniami, oprócz wspomnianej wcześniej izolacji, są ochrona przed utratą ciepła czy hałasu. Drzwi stanowią „wizytówkę” mieszkańców budynku, są także istotnym czynnikiem kreowania wizerunku obiektu poprzez komponowanie się z jego zewnętrzną elewacją. Wskazane powyżej aspekty procesu wyboru odpowiedniego rodzaju drzwi należy uzupełnić o jeszcze jeden istotny składnik- poczucie bezpieczeństwa. Zapewnienie tego rodzaju komfortu jest kluczowe dla naszego samopoczucia podczas przebywania poza domem lub w czasie nocnego spoczynku.

Drzwi antywłamaniowe różnią się od drzwi tradycyjnych przede wszystkim samą budową. Pierwszą zasadniczą różnicą jest zastosowanie metalowej ramy, która oprócz walorów bezpieczeństwa czyni konstrukcję bardziej stabilną. Inne jest także wykonanie i przymocowanie ościeżnicy drzwi. Istotne jest zastosowanie stali, która w połączeniu ze skrzydłem drzwi dodatkowo je wzmacnia. Drzwi tego typu wykonane są z połączenia elementów stalowych z grubymi płytami.

Osadzenie drzwi antywłamaniowych wymaga użycia wytrzymałych materiałów montażowych, stąd też zastosowanie pianki czy kołków może okazać się niewystarczające. Ościeżnice umieszczane w ścianach mocowane są za pomocą metalowych kotw umożliwiających jak najgłębszą ich penetrację. Tak przygotowana konstrukcja pozwala na osiągnięcie możliwie najwyższych parametrów wytrzymałości wybranego modelu drzwi. Analiza opisanych wymogów technicznych sprawia, iż zasadne wydaje się być podjęcie decyzji o tego rodzaju rozwiązaniu już na etapie projektu inwestycji, by dostosować technologię budowy ścian do zadań, jakie będą przedmiotem dalszego etapu prac.

Należytą uwagę należy zwrócić również na ilość i jakość zastosowanego okucia. Zaleca się zastosowanie co najmniej trzech wysokiej jakości zawiasów. Powinny być one przymocowane za pomocą możliwie najgrubszych śrub oraz osadzone we wnętrzu budynku, co dodatkowo zniechęci nieproszonych gości.

Kluczową kwestią jest także zastosowanie wysokiej jakości zamka. W kategorii najlepiej zabezpieczających prym wiodą modele wielopunktowe. Są to zamki wykonane ze specjalnie zintensyfikowanej mocy stali, posiadające wzmocnienia utrudniające ich rozwiercanie lecz najważniejszą ich cechą jest fakt, iż przekręcenie klucza powoduje jednoczesne ryglowanie drzwi w wielu miejscach.

Stojąc przed decyzją o zakupie drzwi antywłamaniowych należy ocenić realne zagrożenie włamaniem. Koszt inwestycji stanowiącej treść niniejszego artykułu waha się od kilku, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Świadomość niebezpieczeństwa pozwoli nam oszacować kwotę, którą skłonni jesteśmy wydać, aby zyskać poczucie bezpieczeństwa.