Dom to miejsce kojarzone z poczuciem bezpieczeństwa i komfortu. W nim wypoczywamy i spędzamy dużą część wolnego czasu. Idealnie, jeśli okala go pozwalający poszerzyć zakres rozrywek ogród. Jedną z atrakcji znajdujących się na przydomowym, „świeżym powietrzu” może być coraz powszechniej budowany basen zewnętrzny.

Mimo znacznego rozwoju technologii dotyczącej budowy basenów zewnętrznych w Polsce nadal dominują konstrukcje wykonane z betonu. Sprawia on, że wznoszone obiekty charakteryzują się niesamowitą trwałością i wytrzymałością, co w kontekście sztucznych zbiorników wodnych jest szczególnie istotne. Dotyczy to również samego terenu na którym docelowo osadzony ma zostać basen. W zależności od poziomu wód gruntowych zastosowana musi zostać odpowiednia zabudowa.

Budowa tytułowego obiektu zazwyczaj składa się z kilku etapów. Poniżej przedstawiona zostanie krótka charakterystyka każdego z nich.

Wstępną czynnością procesu budowy basenu jest odpowiednie przygotowanie podłoża, tj. wykonanie wykopu. W zależności od wielkości planowanej inwestycji oraz umiejętności technicznych przyszłego użytkownika, pracę tą możemy przeprowadzić na własną rękę lub korzystają z usług firmy budowlanej dysponującej odpowiednim sprzętem.

Poziom wód gruntowych determinuje rodzaj realizowanego projektu. Pierwszym z możliwych rozwiązań jest basen zlicowany z poziomem gruntu, drugim zaś obiekt wzniesiony ponad jego poziom. Wybierając rodzaj inwestycji dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż prawo budowlane reguluje maksymalną wielkość zbiornika stawianego bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia- są to obiekty o powierzchni nie przekraczającej 30 metrów kwadratowych. W przeciwnym wypadku konieczne jest uzyskanie zgody adekwatnego organu administracyjnego oraz wykonanie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia.

Kolejną czynnością jest wykonanie dna basenu. W przypadku zbiorników betonowych głównym komponentem stosowanych materiałów jest mieszanka betonowa wzmocniona odpowiednim dla tego typu konstrukcji zbrojeniem w postaci stalowych prętów. Z uwagi na charakterystykę betonu ważne jest, aby zapewnić odpowiednią jego konsystencję. Sugeruje się, aby materiał dostarczał bezpośrednio na teren budowy profesjonalny dostawca.

Po wstępnym przygotowaniu powierzchni dna basenu nadchodzi czas na wymurowanie niecki. W przypadku obiektów betonowych ściany boczne wykonywane są za pomocą bloczków betonowych. Osadzenie ich należy do czynności stosunkowo prostych. Na tym etapie należy przygotować wszystkie dodatkowe elementy w postaci oświetlenia, odpływów, dysz czy skimmera.

W kolejnym etapie basen zabezpiecza się geowłókniną. Jest to specjalnie przygotowany materiał poliestrowy separujących różne powierzchnie. Poszczególne płaty geowłókniny łączone są ze sobą za pomocą tzw. igłowania (przeszywania) lub w postaci zgrzewów wykonanych na powierzchniach dwóch płatów produktu.

Ostatnim etapem budowy basenu jest wyłożenie wnętrza specjalną folią PVC przeznaczoną do tego rodzaju obiektów, która dodatkowo zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami czy obciążeniami wynikającymi z użytkowania zbiornika, a także poprawia szczelność konstrukcji.

Po wykonaniu wszystkich opisanych wyżej czynności obiekt wymaga jedynie napełnienia.