Kostki betonowe stały się obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów używanych do kreowania przydomowych nawierzchni. Za ich pomocą możemy stać się użytkownikami różnorodnych podłoży, począwszy od prostych i jednorodnych konstrukcji, skończywszy na obiektach o finezyjnych kształtach czy różnorodnym wzornictwie. Na wzrost częstotliwości użytkowania produktów wpływa także bardzo dobra trwałość elementów, ich relatywnie niska cena oraz łatwość zastosowania. Ostatni z wymienionych czynników jest przedmiotem poniższych rozważań.

Mimo, iż montaż kostek betonowych wydaje się być stosunkowo prosty, warto zatomizować proces układania, dzieląc go na poszczególne fazy. Ich znajomość pozwoli na szybsze, bezpieczniejsze oraz trwalsze wykonanie chodnika.

Pierwszym, szczególnie istotnym etapem jest wykonanie utwardzenia i wstępnego wypoziomowania podłoża- tylko prawidłowo przygotowany grunt pozwoli na dokładne i precyzyjne osadzenie płytek chodnikowych.

Po wstępnym przygotowaniu gruntu konieczne jest wykonanie podsypki pod bloczki chodnikowe. Podsypką nazywamy warstwę wyrównawczą wykonaną najczęściej z piasku o grubości ok. 2-5 cm. Pozwala ona uniknąć ewentualnych odchyleń pomiędzy poszczególnymi elementami chodnikowymi, skutkującymi koniecznością ich demontażu. W literaturze branżowej spotkać możemy również termin podsypka wzmacniana cementem- jej zastosowanie ogranicza się do miejsc, gdzie znajduje się zwiększona wilgoć, takich jak studzienki kanalizacyjne czy wszelkiego rodzaju odpływy.

Kolejny etap to układanie kostki. Elementy umieszczamy płasko na wcześniej przygotowanej podsypce. Ich zwierzchnia warstwa powinna znajdować się ok. 1 cm wyżej od wysokości założonej ze względu na osiadanie gotowej konstrukcji. Kostka powinna zostać układana od zewnętrz idąc ku środkowi. Co kilka rzędów należy sprawdzić poziom nawierzchni i dokonać ewentualne korekty. Istotne jest unikanie zagłębień pomiędzy podłożem a elementami chodnika- ich obecność może doprowadzić do gromadzenia się wody.

Po ułożeniu kostki chodnikowej należy wykonać jej spoinowanie. Jak sama nazwa wskazuje, etap ma na celu trwałe i mocne połączenie poszczególnych części. Proces wykonuje się z użyciem drobnego piasku. Zasypanie nim wszystkich szczelin pozwala otrzymać efekt powierzchni monolitycznej. Spoinowanie jest czynnością, którą należy wykonywać kilkukrotnie. Pierwsze powinno nastąpić bezpośrednio po osadzeniu kostki, następne po zagęszczeniu nawierzchni, kolejne zaś po kilku tygodniach użytkowania.

Ostatnim z etapów układania konstrukcji chodnikowych jest ich zagęszczanie. Proces ten wykonujemy za pomocą wibratora płytowego, którego działanie pozwala ustabilizować poszczególne kostki zabudowy. Wibracje przekazane na grunt usuwają wszelkie puste przestrzenie spoinowe sprawiając, że powstała konstrukcja staje się trwalsza.

Przydomowy chodnik, oprócz funkcji użytkowej, może w znacznym stopniu przyczynić się do kreowania atrakcyjnego wyglądu posesji, a jego prawidłowy montaż podniesie komfort jej użytkowania.