Stabilny, mocny fundament to z pewnością jeden z najważniejszych elementów każdej budowy. To właśnie na nim spoczywać będzie całe obciążenie konstrukcji. Wykonanie podstawy musi być oparte na doświadczeniu i w oparciu o użycie najwyższej jakości materiałów. Z powodu różnorodnej charakterystyki podłoża wytyczonego na miejsce realizacji prac, do układania fundamentów używa się jeszcze jednej warstwy materiału, stanowiącej tzw. podbudowę. Jest to element stabilizujący podłoże pod konstrukcję, a produkt służący jego realizacji to tzw. chudziak.

Beton chudy, bo o nim mowa, charakteryzuje się niską zawartością cementu. Z reguły ma konsystencję mokrej ziemi. Proporcje mieszanki chudziaka odpowiedzialne są za jego niską wytrzymałością na ściskanie. Używany jest najczęściej pod żelbetowe ławy fundamentowe wykonywane w gruncie piaszczystym oraz pod ławy schodkowe. Mimo, iż jego parametry wytrzymałościowe diametralnie odbiegają od specyfiki betonów towarowych, częstotliwość zastosowania produktu nieustannie wzrasta.

Głównym zadaniem chudego betonu w trakcie wylewania fundamentów jest wyrównanie podłoża oraz zapobieganie napływowi i odpływowi wody do betonu konstrukcyjnego oraz uniemożliwienie wycieku tzw. zacieru cementowego do gruntu podczas wylewania warstwy właściwej betonu. Tworzywo układa się bezpośrednio na gruncie, na głębokość ok. 10-15cm.

Prawidłowo wykonana wylewka ma znaczący wpływ na stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Poprzez zastosowanie tytułowego materiału zmniejsza się również wymagana przy takich konstrukcjach otulina zbrojenia i izolacyjna.

Zasadniczym mankamentem chudego betonu jest wcześniej opisana słaba odporność na ściskanie. Oznacza to, że tworzywo nie nadaje się do budowy elementów konstrukcyjnych, takich jak np. ściany czy schody. Z chudziaka rezygnuje się także w sytuacji wykonywania budowy na gruntach gliniastych, zapewniających dużą stabilność ścianek wykopu.

W literaturze branżowej a także podczas składania zamówień tytułowy materiał wymiennie definiowany jest jako beton podkładowo-wyrównawczy.