Beton jest jednym z głównych materiałów używanych we współczesnym budownictwie. Za jego pozycję w hierarchii wykorzystywanych produktów odpowiadają głównie walory techniczne. Aspekt estetyczny był do tej pory drugoplanowy i sprowadzał się do prezentowania różnych odcieni szarości, co uniemożliwiało wykorzystywanie betonu w realizacji projektów klientów gustujących w oryginalnym wzornictwie. Konstruktorzy współczesnej rzeczywistości odnaleźli jednak sposób, by tytułowy materiał zyskał uznanie i w tej grupie odbiorców- takim rozwiązaniem są farby do betonu, które oprócz podnoszenia walorów estetycznych, wpływają także na jakość użytkowania materiału.

Malowanie betonu coraz częściej wykorzystuje się w architekturze obiektów mieszkalnych, gospodarczych czy ogrodów. Dzięki takiemu rozwiązaniu betonowe konstrukcje stają się atrakcyjną formą kreowania kolorowej wizji zaadaptowanej przestrzeni.

Farby przeznaczone do pokrywania betonowych powierzchni różnią się od ich tradycyjnych odpowiedników. Wśród produktów odpowiednich do zastosowania na tego rodzaju materiał używa się m.in. substancje uretanowo –alkidowe, akrylowe, epoksydowe. Przed aplikacją przeznaczoną do malowania powierzchnię należy dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz osuszyć. Jeśli stan nawierzchni uniemożliwia równomierną absorpcję substancji, należy ją wyrównać- w tym celu zaleca się wykonanie wylewki samopoziomującej. Farbę nakłada się nanosząc kilkakrotnie na oczyszczone i zagruntowane podłoże. Okres wysychania jednej warstwy, umożliwiający nałożenie kolejnej wynosi ok. 24 godzin. Gama kolorów oferowanych produktów przeznaczonych do malowania betonu jest zróżnicowana i nie ustępuje ofercie dedykowanej do malowania ścian.

Oprócz nadania odpowiedniej kolorystyki opisywane farby zmniejszają nasiąkliwość betonowych nawierzchni. Tożsamą funkcję ochronną spełniają także impregnaty. Impregnując nawierzchnie z surowego betonu można zmniejszyć stopień ich chłonności i ułatwić utrzymanie ich pielęgnacji. W tym celu zaleca się używanie produktów dedykowanych dla betonu lub kostki betonowej- akrylowo-silikonowe bądź epoksydowe. Ich zastosowanie nie wymaga uprzedniego rozcieńczania. Są one zazwyczaj bezbarwne, co powoduje, iż nałożenie ich za pomocą pędzla lub wałka nie wymaga wcześniejszego gruntowania pokrywanych nawierzchni. Ilość warstw koniecznych do realizacji przypisywanych impregnatom funkcji to zazwyczaj 1 lub 2 aplikacje. W sytuacji dwukrotnego użycia produktu, podobnie jak w przypadku farb, należy zachować jednodniowy odstęp. W celu trwałego zabezpieczenia betonowego obiektu proces impregnacji powtarza się co 3-4 lata.

Podejmując decyzję o wyborze opisywanych produktów należy kierować się specyfiką realizowanego obiektu a także zapoznać się z informacjami znajdującymi się na opakowaniu. Do podłóg w garażu zaleca się użycie substancji odpornej na działanie czynników mechanicznych, takich jak ścieranie, czy chemicznych- jak konfrontacja z olejami, smarami czy kwasami. W celu aplikacji na obiekty zlokalizowane w ogrodzie zaleca się użycie farb odpornych na działanie czynników pogodowych. Wiedza na temat stopnia ścieralności, elastyczności czy odporności na chemikalia wybieranej farby pomoże wybrać produkt optymalnie dopasowany do modyfikacji betonowej powierzchni.