Charakter otaczającej nas rzeczywistości determinuje zachowanie człowieka, który wpisując się we współczesne trendy chce wszystko bez wysiłku i „od ręki”. Niewątpliwie pomagają mu w tym nowoczesne narzędzia technologiczne. Również przedstawiciele branży budowlanej nie pozostali w tyle. Odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców są coraz bardziej powszechne budynki inteligentne- „owoce” dynamicznego postępu technologicznego i rozwoju systemów informatycznych.

Budynkiem inteligentnym nazywamy obiekt, w którym wszystkie systemy i instalacje pracujące niezależnie, takie jak oświetlenie budynku, ogrzewanie, system rolet czy żaluzji, monitoring czy alarm, zostają połączone w jeden zintegrowany, dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców system. W praktyce oznacza to, że jeden układ steruje wszystkimi wyżej wymienionymi instalacji.

Inteligentny dom pozwala na zastosowanie wielu wariantów użycia domowego sprzętu. Sprzężony układ może wykonywać jednocześnie wiele czynności związanych z użytkowaniem obiektu, począwszy od konfiguracji systemów multimedialnych, skończywszy na optymalizacji temperatury w pomieszczeniach. Instalacja może być obsługiwana lokalnie przez użytkowników, automatycznie, tworząc określone plany działania poszczególnych podsystemów czy zdalnie- przez urządzenie komunikujące się z systemem. Zarządzanie taką strukturą nie jest skomplikowane, a dostępne na rynku rozwiązania w dużej mierze działają w sposób intuicyjny. Ogromnym atutem tego typu rozwiązań jest łatwość adaptacyjna. System inteligentnego zarządzania domem może być zainstalowany zarówno w nowo stawianym, jak i już istniejącym budynku.

Domy inteligentne i zastosowana w nich automatyka znacznie poprawiają komfort użytkowania obiektu, dając dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Poprzez nowoczesne rozwiązania można np. mobilnie sterować oświetleniem podczas nieobecności w domu, kontrolować domowy monitoring, automatycznie opuszczać rolety czy ustawiać systemy grzewcze, aby przygotowały odpowiednią temperaturę pomieszczeń użytkowych na czas powrotu mieszkańców. Dodatkowo możliwe jest zoptymalizowanie kosztów związanych z użytkowaniem budynku, jednak związane z tym oszczędności dopiero po paru latach pokryją koszt zakupu i montażu potrzebnych instalacji.

Systemy mogą być obsługiwane praktycznie z każdego miejsca na ziemi za pomocą smartphona, ipada czy komputera połączonego z siecią.