Zwieńczeniem wykonania konstrukcji domu czy budowli użytkowych jest zazwyczaj wykonanie okalającego je ogrodzenia. Pierwszy, ukończony etap realizacji projektu wiąże się także z ograniczeniem stanowiącego pomoc dla pracowników ciężkiego sprzętu- z placu budowy znikają więc koparki czy betoniarki, co w znaczący sposób niweluje prawdopodobieństwo uszkodzenia mającego się pojawić ogrodzenia Prawidłowe przygotowanie terenu pod jego montaż ogranicza czas wykonywania prac oraz przykre niespodziankami, które mogą wystąpić w momencie ominięcia kilku podstawowych, opisanych poniżej kwestii.

Pierwszym krokiem przed montażem ogrodzenia jest usunięcie przeszkód w postaci krzewów czy korzeni oraz usunięcie lokalnych nierówności wybranego gruntu. Czynność ta, choć wydaje się oczywista, stanowi najczęstszą przyczynę niepowodzenia przy wykonywaniu kolejnych etapów stawiania konstrukcji. Korzenie drzew mogą uniemożliwić proste osadzenie słupów konstrukcyjnych, a brak wypoziomowania nawet małych nierówności sprawić może, iż poszczególne elementy nie będą do siebie prawidłowo przylegały. Jeżeli grunt na którym ma zostać osadzone ogrodzenie jest niestabilny, konieczne jest przygotowanie tzw. podmurówki. Wykonuje się ją poprzez nałożenie cienkiej warstwy betonowej nawierzchni, a jej główną funkcją jest stabilizacja i wypoziomowanie powierzchni.

Następnym etapem realizacji prac jest zaznaczenie punktów krańcowych ogrodzenia oraz miejsc załamań. Czyni się to za pomocą drewnianych palików lub kredy (drugie rozwiązanie stosuje się w przypadku podłoża utwardzonego np. warstwą betonową). Jeżeli ogrodzenie załamane jest pod kątem prostym, warto zastosować tzw. trójkąt prostokątny.

Ostatnim krokiem przygotowawczym jest wyznaczenie położenia bram i furtek. Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się umiejscowienie ich w taki sposób, aby odległość pomiędzy elementami była wielokrotnością modułu ogrodzenia. Tak wykonana czynność pozwala ograniczyć koszty budowy poprzez zastosowanie tylko gotowych modułów- bez konieczności dodatkowych ingerencji i modyfikacji przygotowywanych przęseł ogrodzenia.

Należy również przygotować miejsca położenia słupów oznaczając palikami (lub kredą w przypadku twardego gruntu) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia. Warto pamiętać, iż paliki powinny być wbite w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu- ok. 0,5 m od linii wykopu.

Wykonanie wyżej wymienionych czynności przygotowawczych znacznie usprawnia późniejszy montaż ogrodzenia, skracając zarazem czas wykonania tej czynności. Warto więc przeznaczyć nieco więcej czasu na planowanie i prace przygotowawcze.