Budowa domu to zajęcie wiążące się nie tylko z ekscytacją wizją kreowania wymarzonej przestrzeni, ale i z koniecznością podejmowania ważnych decyzji. Jednym z kluczowych zadań wykonawców inwestycji jest wybór komponentów do realizacji projektu, w tym wybór odpowiedniego rodzaju betonu.

Podstawową kwestią zamówienia materiału jest ustalenie oczekiwań związanych z założeniami projektowymi. Plan wykonania obiektu powinien uwzględniać czynniki takie jak klasa betonu, wymagana wytrzymałość i zdolność do przenoszenia obciążeń. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i trwałości inwestycji, sporządzony projekt powinien definiować także sugerowane rozwiązania związane z warunkami eksploatacji betonu ( a więc m.in. czy elementy konstrukcji będą eksploatowane w środowisku agresywnym) i czynnikami środowiska, w jakich budowla będzie użytkowana (m. in. poziom wód gruntowych, konfrontacja z mrozem czy wysoką temperaturą).

Istotna jest także świadomość, na wykonanie jakich elementów beton będzie potrzebny. Funkcje poszczególnych części konstrukcyjnych budynku są zróżnicowane. Zadaniem fundamentów jest przenoszenie ciężaru obiektu na grunt, dlatego też determinantem wyboru materiału będzie w tym przypadku jego wytrzymałość. Beton stanowiący budulec ścian piwnicznych winien być wodoodporny, zaś składniki posadzek na zewnątrz obiektu powinny cechować się odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Oprócz przeznaczenia betonu należy brać pod uwagę także wielkość poszczególnych elementów, do budowy których ma być zastosowany. Proces twardnienia betonowej mieszanki, w zależności od doboru jej składników, wiąże się z określoną reakcją- narastaniem wytrzymałości i wydzielaniem ciepła. Dobranie odpowiednich parametrów materiału umożliwi nam zapobieganie spękania betonu, stanowiącego skutek braku równowagi pomiędzy możliwościami używanego tworzywa a zadaniami, którym w procesie twardnienia jest poddawany.

Podejmując decyzję o doborze odpowiedniej jakości i klasy betonu należy brać pod uwagę gęstość zbrojenia elementów konstrukcji. Duża częstotliwość ich występowania wymaga zastosowania betonu o płynnej konsystencji, co zapobiega powstawaniu przestrzeni między zbrojeniami na skutek niedokładnego wypełnienia szalunku. Odpowiednia gęstość betonu zapobiega szybkiej korozji zbrojenia i gwarantuje zachowanie odpowiedniej nośności.

Ważne są więc rodzaj, jakość a także ilość potrzebnego materiału. Podjęcie decyzji definiującej określony beton ułatwi kontakt z dostawcą, który udzieli wszelkich informacji i rozwieje ewentualne wątpliwości.