Wybór materiału z którego wykonuje się ogrodzenie okalającego gotową już inwestycję jest kluczowym elementem prac wykończeniowych. Na decyzję o zastosowaniu konkretnego produktu wpływa wizja zagospodarowanej przestrzeni, rodzaj mającego się znaleźć wewnątrz obiektu oraz budżet właściciela konstrukcji.

Jednym z proponowanych, coraz częściej stosowanych rozwiązań stają się ogrodzenia wykonane z betonu. Materiał ten jest niezwykle trwały, doskonale komponuje się z innymi rodzajami stosowanych elementów, a dzięki technice przybierać może różnorodne formy. Tego typu opcja atrakcyjne pod względem ekonomicznym.

Montaż ogrodzeń wykonanych z betonu jest procesem kilkuetapowym, wymagającym wcześniejszego przygotowania wytyczonego gruntu. Brak prawidłowo przeprowadzonych procesów przygotowawczych może znacznie wydłużyć prace montażowe oraz skutkować nieprawidłowościami w trakcie realizacji projektu. Aby skutecznie przeprowadzić działania budowy ogrodzenia, należy postępować zgodnie ze wskazanymi poniżej punktami.

Pierwszym etapem montażu ogrodzenia jest wcześniej wspomniane przygotowanie terenu. Do czynności przygotowawczych zaliczamy usunięcie przeszkód oraz nierówności terenowych, usunięcie krzewów czy wysokiej trawy. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie podmurówki z zaprawy betonowej. Nie możemy zapomnieć również o wytyczeniu linii ogrodzeniowej- najczęściej służą do tego drewniane paliki lub linki.

Następnie na uprzednio przygotowanej nawierzchni należy wykopać dołki. Odstęp pomiędzy nimi powinien być proporcjonalny i dostosowany do szerokości elementów betonowych wybranego modelu ogrodzenia.

Kolejnym krokiem jest montaż słupów wkopywanych w grunt z użyciem betonu. Aby wykonywana konstrukcja posiadała założoną wytrzymałość, należy wykonać podkopy. Ich głębokość uzależniona jest od gruntu na którym stawiamy obiekt, a także od rodzaju wybranego modelu ogrodzenia. Nie możemy również zapomnieć o wykonaniu podsypki z piasku lub chudego betonu, która dodatkowo będzie stabilizowała nowo powstałą konstrukcję. Po osadzeniu słupów należy dokonać ich stabilizacji, gdyż właśnie na tych elementach spoczywać będzie cała konstrukcja ogrodzeniowa. Realizacja kolejnego etapu prac następuje dopiero po wyschnięciu mieszanki betowej. Czas trwania procesu wysychania uzależniony jest od ilości mieszanki oraz od warunków atmosferycznych- przy dość płytko osadzonym elemencie pracę można zacząć po ok. 2 dniach od wylania betonu.

Dalsze podejmowane kroki polegają na montażu sekcji ogrodzeniowych. Decydując się na ogrodzenia wykonane z betonu najczęściej mamy do czynienia z prefabrykatami, czyli elementami gotowymi do ostatecznego montażu. Etap ten polega na przytwierdzeniu poszczególnych przęseł do wcześniej przygotowanych słupów osadzonych w podłożu. Przęsła mocuje się do nich za pomocą śrub i nitów lub specjalnych obejm albo kołkami rozporowymi lub łącznikami uprzednio wmurowanymi w słupek. Przęsła możemy również umieszczać w wcześniej przytwierdzonych do ogrodzenia tzw. ramach. Analogiczne czynności wykonujemy również przy montażu bram czy furtek.

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z instrukcją daje gwarancję solidności całej konstrukcji. Dostosowanie się do powyższych wskazówek pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na realizację montażu, a także pieniądze związane z ewentualnymi naprawami wadliwych konstrukcji czy uszkodzeniem zakupionych elementów.