Prawidłowy montaż bramy garażowej jest istotnym czynnikiem poczucia komfortu codziennego użytkowania stawianej inwestycji. Mimo tego, iż wstawianie niektórych modeli wydaje się być w zasięgu ręki niewykwalifikowanych, przyszłych użytkowników garażu, najczęściej korzysta się z opcji zatrudnienia ekipy fachowców lub zakupu uprzednio wybranej bramy z opcją montażu przez producenta czy dystrybutora. Montaż bramy tylko pozornie wydaje się czynnością łatwą, wymaga on jednak dużej wprawy a przede wszystkim dokładności przy wykonywaniu stelaży, prowadnic czy elementów frontu. Dla osób, które mimo wszystko gotowe są podjąć pracę samodzielnie, pomocne mogą okazać się poniższe wskazówki.

Pierwszą czynnością, którą bezwzględnie musimy zrealizować jest dokładne sprawdzenie czy dostarczone elementy nie posiadają jakichkolwiek wad ilościowych czy jakościowych, a przede wszystkim czy wymiary poszczególnych elementów są zgodne z przestrzenią na której brama ma zostać osadzona. W wielu przypadkach bramy produkowane są pod indywidualne zamówienia klienta. Wielość podawanych wartości sprawia, iż sporadyczne pomyłki są nieuniknione. Wagę ewentualnych nieprawidłowości wzmacnia fakt, iż pojawianie się tego typu błędów doprowadzić może do reakcji łańcuchowej mogącej skutkować brakiem możliwości montażu, a w skrajnych przypadkach do zniszczenia jej poszczególnych elementów.

Kolejnym istotnym krokiem jest osadzenie ościeżnic bramy oraz ich montaż w przygotowanym wcześniej otworze wjazdowym. Należy pamiętać, iż podczas osadzania ramy musi zostać ona wypoziomowana zarówno w pionie i poziomie. Jest to praktycznie ostatni moment na dokonanie korekty czy nanoszenie zmian. Po jej osadzeniu i założeniu klinów niezbędne jest oznaczenie miejsc w których w następnej kolejności zostaną osadzone kątowniki służące do połączenia prowadnic ze ścianami. W tym momencie wszystkie szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a murem powinny zostać wypełnione specjalną pianą montażową lub uszczelniaczem.

Następnym etapem montażowym jest przymocowanie do sufitu elementów prowadnic. W zależności od rodzaju zakupionej bramy wyróżnić możemy zasadniczo dwa jej typy: wielosegmentowe i jednosegmentowe. Dostosowane do nich prowadnice są nieco inaczej wykonane- w zależności od rodzaju będą absorbowały inne obciążenia.

Po sprawdzeniu poprawności montażu prowadnic przychodzi czas na zamontowanie frontu bramy oraz jego całkowitą kalibrację tak, aby brama otwierała się i zamykała w sposób płynny i równomierny. Istotna jest także regulacja sprężyn, która pozwala na łatwe i niewymagające wielkiej siły otwieranie i zamykanie bramy.

Po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych czynności przychodzi czas na montaż elementów wykończeniowych w postaci okuć czy zamków.

Montaż bram garażowych z uwzględnieniem wszystkich wyżej opisanych czynności daje gwarancję zachowania jej funkcji izolacyjnych, poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu jej użytkowania.