Zaspokojenie potrzeby ciepła jest jednym z podstawowych warunków poczucia komfortu każdego człowieka. Prawidłowa temperatura otoczenia w którym funkcjonuje jest więc istotnym elementem prac związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych.

Na rynku branży grzewczej spotkać możemy wiele nowych mechanizmów stanowiących alternatywę dla ogrzewania olejem opałowym, drewnem czy gazem. Współczesne rozwiązania umożliwiają wybór ogrzewania dopasowany do indywidualnych potrzeb- m.in. uzyskania preferowanej intensywności wytwarzanego ciepła czy klimatu w którym mieszkamy. Są także odpowiedzią na konieczność ograniczenia wydatków związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych.

Pierwszym z trendów, który spotkał się z dużym uznaniem ze strony współczesnych konsumentów, jest ogrzewanie za pomocą tzw. kotłów retortowych przy użyciu ekogroszku. Sympatycznie brzmiący produkt jest paliwem stałym uzyskiwanym z węgla kamiennego o bardzo wysokiej wydajności cieplnej w nisko emisyjnych kotłach. Koszty ogrzewania za pomocą tego rodzaju paliwa są ok. 2x niższe niż ogrzewania gazowego i nawet do 4x bardziej opłacalne aniżeli uzyskiwanie ciepła za pomocą oleju opałowego. Paliwo to nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych, pozwala na bezinwazyjną pracę pieca, wytwarzając zarazem niski poziom siarki i popiołu. Obecnie system ten charakteryzuje się najniższym kosztem wytwarzania ciepła.

Kolejnym rozwiązaniem jest ogrzewanie za pomocą nowoczesnych pomp ciepła. Działają one na zasadzie prostego cyklu termodynamicznego. Polega on na poborze ciepła z gruntu, wody lub powietrza, a następnie przekazania go do ogrzewanego pomieszczenia. Do napędu pomp ciepła potrzebna jest energia elektryczna, której zadaniem jest wprawienie w ruch łopatek sprężarki. Co ciekawe, tylko 30% powstałej energii generowane jest przez sprężarkę, pozostałe 70% jest darmową energią pobrana z otoczenia. Wpływa to na korzystny bilans ekonomiczny. Pompy cieplne sprawdzają się w każdej porze roku. Zimą ogrzewają powietrze w pomieszczeniach, latem zaś je chłodzą. Dzięki swoim cechom rozwiązanie staje się coraz częściej wybierane do ogrzewania domów czy budynków. Postęp technologiczny, jak również masowa sprzedaż tego typu rozwiązań ciepłowniczych sprawia, że ceny pomp cieplnych mogą z powodzeniem konkurować z produktami alternatywnymi.

Ostatnim z nowoczesnych rozwiązań ciepłowniczych jest ogrzewanie podczerwienią. Metoda ta jest najbardziej naturalna oraz całkowicie nieszkodliwa dla użytkowników. Potwierdzić to może fakt, iż tego typu rozwiązania stosowane są w inkubatorach dla wcześniaków i niemowląt. Ogrzewanie to spotkać możemy również w obiektach Spa czy saunach. Urządzenia ocieplające montowane są w ścianach w postaci paneli. Zasadniczą równicę tego typu rozwiązania stanowi rola powietrza. Podczerwień podgrzewa ciała stałe w postaci ścian czy osób przebywających w pomieszczeniu a nie powietrza- jak wcześniej opisane warianty.