Montaż bramy garażowej to często zapowiedź zbliżania się do ukończenia budowy domu czy budynku użytkowego. Mimo, iż w większości przypadków usługi polegające na osadzaniu bram wykonywane są przez firmy produkujące tego typu elementy lub firmy podwykonawcze, część klientów decyduje się na samodzielne podjęcie prac. Proces osadzenie bram garażowych wymaga dużej precyzji i postępowania osadzonego w ramach wskazań technicznych. Poprawny montaż daje użytkownikom nie tylko poczucie komfortu czy wygody, ale również gwarantuje bezpieczeństwo. Aby skutecznie przeprowadzić działania, warto zapoznać się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami i pokierować pracą tak, żeby im zapobiec.

Pierwszym z najczęściej pojawiających się błędów jest montaż bramy garażowej w nieodpowiednim etapie budowy. Osadzanie elementu powinno odbywać się dopiero po wykonaniu posadzek garażowych, jak również tynków zewnętrznych. Jest to niezwykle istotne ponieważ brak wykonania wyżej opisanych czynności skutkować może brakiem odpowiedniego spasowania bramy ze ścianą czy podłożem. Sprawić może również, iż zanieczyszczenia wynikające z prowadzenia równorzędnie innych prac budowlanych mogą doprowadzić do zanieczyszczenia mechanizmu bramy, co w rezultacie prowadzić może do zmniejszenia sprawności mechanizmu czy głośniejszej pracy urządzenia.

Następną nieprawidłowością jest krzywe osadzenie prowadnic. Należą one do kluczowych elementów każdej z montowanych bram, dlatego ich montaż musi zostać przeprowadzony w należyty sposób. Nieprawidłowo osadzony moduł doprowadzić może do wielu awarii związanych z pracą bramy. W skrajnych przypadkach błędnie wykonana czynność osadzenia prowadnic doprowadzić może do uszkodzenia łożysk mechanizmu, jak również do samoistnego opuszczenia płaszcza bramy w stronę podłoża.

Kolejnym błędem jest brak zachowania wszystkich kątów przy osadzaniu ramy konstrukcyjnej bramy. Nieprawidłowo umocowane elementy sprawiają, że brama może nie pracować w sposób płynny. Skutkować może to również jej pełnym zablokowaniem. W takim przypadku niezbędna jest wizyta wykwalifikowanego pracownika przywracającego sprawność urządzeniu.

Ostatnim z głównych błędów jest niepoprawne przymocowanie sprężyn skrętnych. Sprężyny te odpowiadają na amortyzację zachodzącą przy otwieraniu i zamykaniu bramy. Błędne osadzenie doprowadzić może do poważnych awarii bramy wynikających z uderzeń bramy o podłoże jak i elementy tylne. Doprowadzić to może do uszkodzeń elementów łączących poszczególne przęsła bramy.

Zapoznanie się z treścią opisanych powyżej kwestii oraz prawidłowe zastosowanie się do zasad ujętych w instrukcji montażu produktu pozwoli cieszyć się niezawodnością jej działania i komfortem użytkowania.