Ściany zewnętrzne stanowią procentowo największą część wznoszonej konstrukcji. Ich główna funkcja to podtrzymywanie pozostałych elementów budowli, których ilość i ciężar zależne są od charakterystyki stawianego obiektu. Zaliczamy do nich piętra, stropy czy dach. Dodatkowo odpowiadają za izolację cieplną oraz akustyczną. Waga zadań przypisanych tytułowym elementom inwestycji wymaga zaznajomienia się z tematem realizacji prac wznoszenia ścian, gdyż tylko prawidłowy ich przebieg gwarantuje satysfakcję, uczucie komfortu i bezpieczeństwo. Poniżej opisanych zostanie kilka istotnych kwestii spotykanych podczas wdrażania projektu.

Już świadomy wybór materiału pozwoli na czerpanie korzyści z powstałych obiektów. Użyty surowiec determinuje m.in. sposób łączenia ścian. Niektóre z nich wymagają wypełniania szczelin pomiędzy kolejnymi bloczkami dosyć grubą warstwą spoiny w postaci zaprawy- najczęściej cementowej. W materiałach będących „owocem” najnowszej technologii łączenia pomiędzy poszczególnymi elementami muszą być w kolei możliwie jak najmniejsze. Solidny wykonawca posiadający wiedzę merytoryczną oraz praktyczną bez najmniejszego problemu powinien poradzi sobie z każdym rodzajem oferowanego na rynku materiału.

Kolejną ważną z punktu widzenia prowadzonych prac kwestią jest dokładne wymurowanie ścian. Z uwagi na realizowane zadania ściany zewnętrzne muszą być wykonane bardzo starannie i zgodnie z założeniami techniki budowlanej. Elementy te buduje się stosunkowo szybko. Niezależnie od tempa, uwagi i kontroli wymaga jednak każdy etap wznoszenia konstrukcji. Efektem braku nadzoru mogą być m.in. krzywe ściany, brak zachowanych kątów czy pionu. Aby wyrównać powierzchnię stosuje się dodatkowe zaprawy, zaś niedokładność fachowca dotyczącą zewnętrznej strony stawianych obiektów koryguje się poprzez zastosowanie grubszej warstwy tynku dekoracyjnego czy warstw styropianu. Niniejsze poprawki zwalniają tempo prac i podnoszą koszty inwestycji, dlatego bieżąca kontrola wydaje się zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem.

Na profesjonalne wzniesienie ścian zewnętrznych składa się także umiejętne wypełnienie spoin pomiędzy kolejnymi bloczkami czy cegłami. Prawidłowo wykonana konstrukcja powinna posiadać spoiny zlicowane z powierzchnią bloczka. Daje to najlepszy rezultat stabilności obiektu, a także pozwala na osiągnięcie założonych celów związanych z izolacją cieplną. Przy budowie ścian dwu i trzy-warstwowych dopuszczalne są jednak wgłębienia na ok. 1cm przy założeniu, że powstała ściana będzie następnie tynkowana. Przy ścianach jednowarstwowych rozwiązanie to nie powinno zostać użyte, gdyż skutkować to może znacznym obniżeniem izolacji budowanej konstrukcji.

Ostatnim z głównych aspektów realizacji prac wznoszenia ścian zewnętrznych jest odpowiednie ocieplenie nadproży i wieńców. Zaniedbanie na tym etapie wznoszenia tytułowych obiektów może skutkować obniżoną izolacją cieplną, a w skrajnych przypadkach pojawieniem się wilgoci w miejscach niedostatecznie zaizolowanych- nadproża i wieńce są bowiem najbardziej narażone na przedostawanie się wilgoci z zewnątrz. Rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowej warstwy styropianu oraz stworzenie tzw. mostka cieplnego.

Zastosowanie się do powyższych wskazówek w połączeniu ze zleceniem realizacji prac wykwalifikowanej ekipie budowlanej może okazać się kluczem do sukcesu w postaci dającej poczucie komfortu i bezpieczeństwa konstrukcji.