Rolety stanowią coraz częściej istotny składnik technologii budownictwa i wpisują się w kształtowanie walorów wizualnych współczesnej urbanistyki. Chociaż tytułowe elementy rzadko stanowią podmiot refleksji podczas planowania inwestycji, to właśnie na tym etapie warto pomyśleć o sposobie ich montażu w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i uwzględnienia start energetycznych- niektóre dostępne warianty są bowiem możliwe do realizacji tylko podczas procesu powstawania budynku.

Prostota urządzenia nie przekłada się na mnogość funkcji, które spełnia. Rolety stanowią ochronę przed uciążliwym hałasem, izolują nas od zaglądających w okno przechodniów, są świetnym sposobem dodatkowej termoizolacji i ucieczki od uciążliwego nasłonecznienia. Stanowią warstwę ochronną przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, obfite opady deszczu czy śniegu, stanowiące potencjalne zagrożenie dla trwałości znajdujących się za nimi okien. To także doskonałe rozwiązanie dla tych, których wysoka jakość snu zależna jest od ograniczenia dochodzącego z zewnątrz nocnego, naturalnego bądź sztucznego światła. Ważne jest ich zadanie prewencyjne- jako dodatkowa przeszkoda skutecznie zniechęcają potencjalnych włamywaczy. Oferowane współcześnie rolety zewnętrzne, prócz wymienionych wyżej funkcji, stanowią dodatkowo element kreowania wyglądu obiektu.

Obecna oferta branży budowlanej oferuje cztery podstawowe warianty rozwiązań. Poniższy tekst przedstawia charakterystykę poszczególnych kategorii.

Rolety naokienne wykonane są z PCV. Skrzynkę zawierającą mechanizm opisywanej obudowy umieszcza się we wnęce okiennej, dlatego montaż urządzenia zaleca się dokonać łącznie z montażem okien lub też podczas wymiany stolarki okiennej. Stosowane są głównie w starym budownictwie. Jest to rozwiązanie najmniej wytrzymałe, ale najkorzystniejsze z punktu widzenia poniesionych kosztów.

Do wykonania kolejnego rodzaju rolet zewnętrznych używa się aluminium. Obudowy natynkowe umieszcza się na murze lub we wnęce okiennej. Skład tworzywa przekłada się na trwałość produktu, zapewnia lepszą izolację akustyczną i ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. System montażu rolet natynkowych sprawia, iż ich założenie może odbyć się w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego planowania. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej obciążające budżet inwestującego, aniżeli opisane w pierwszej kolejności rolety naokienne. Odpowiednie zarówno w przypadku starego, jak i nowego budownictwa.

Rolety podtynkowe posiadają cechy tożsame z opisanym powyżej rozwiązaniem natynkowym (wykonane są z aluminium), z tym, że sposób ich montażu ogranicza możliwości zastosowania oraz wymaga decyzji o wyborze wariantu już na etapie planowania inwestycji. Dostępne są opcje zarówno z napędem ręcznym, jak i elektrycznym Skrzynkę montuje się przed oknem w odpowiednio przygotowanej, znajdującej się w nadprożu wnęce. Mechanizm wymaga użycia zewnętrznej zabudowy. Ten typ rolety sprawdza się w budownictwie opartym na nowoczesnych technologiach. Cena jest wyższa aniżeli dwa poprzednio opisywane warianty.

Ostatnią kategorią rolet są wykonane z ceramiki lub polistyrenu, wzmacniane drutem zbrojeniowym rolety RKS. Skrzynka urządzenia umieszczana jest w nadprożu okna podczas wznoszenia budynku, stąd też jest to wariant dostępny tylko dla tych, którzy w plan inwestycyjny wpiszą ich funkcjonowanie- kolor pancerza musi być wcześniej dobrany do koloru elewacji i stolarki. Montowane są w nowo wznoszonych budynkach. Charakteryzują się wysokim stopniem izolacji termicznej. Spośród odpisanych powyżej rozwiązań rolety RKS są obecnie najczęściej wcielaną w życie wizją architektów i firm budowlanych, choć ich cena jest relatywnie wysoka.

Niezależnie od tego, która z przedstawionych powyżej funkcji okaże się dla nas najkorzystniejsza, ich posiadanie korzystnie wpłynie na jakość użytkowania obiektu mieszkaniowego i ograniczy koszty jego eksploatacji.