Budowa obiektów użytkowych i gospodarczych stawia przed inwestorem czy właścicielem obiektu obowiązek odprowadzania ścieków przemysłowych i komunalnych, stąd też istotnym elementem projektowania obiektu jest wyposażenie go w system odprowadzający ścieki. Zanieczyszczenia trafiają pionami kanalizacyjnymi do przewodów odpływowych, stamtąd zaś wpływają do publicznego odbiornika.

Z uwagi na rozbudowany system kanalizacyjny charakteryzujący wielkie metropolie, problem utylizacji czy oczyszczania jest mało znany. Gdy jednak spojrzymy przez pryzmat zabudowy rozproszonej, temat zyskuje na znaczeniu, a kwestia odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczych staje się ważnym punktem planowania i realizacji nowych inwestycji. Mniejsze miejscowości nierzadko pozbawione są dostępu do publicznych systemów kanalizacyjnych, stąd też problem odpadów ich mieszkańcy muszą rozwiązać na własną rękę. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są w takich przypadkach gromadzące zanieczyszczenia szamba. Na znaczeniu zyskuje też alternatywny sposób gromadzenia i utylizacji ścieków- przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Tytułowe obiekty stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem realizowanym poza obszarami uzbrojonymi. Stosuje się je w sytuacji, kiedy stawiane obiekty, takie jak domy, domki letniskowe, pensjonaty czy hotele zlokalizowane są na terenach położonych w dużej odległości od gwarantujących publiczną utylizację miejskich skupisk. Obecnie na rynku znaleźć możemy szerokie spektrum ofert wyspecjalizowanych producentów. Proponują oni różnego typu warianty produktów, a także rozbudowany zakres usług montażowych.

Przydomowe oczyszczalnie z założenia składają się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest osadnik gnilny. Jest to szczelna konstrukcja, najczęściej wykonana z polietylenu lub betonu, do której dostarczane są ścieki. Tam również następuje pierwszy etap utylizacji, tzw. oczyszczanie beztlenowe. W procesie, poprzez oddziaływanie wyhodowanych bakterii, nieczystości podlegają wstępnemu oczyszczeniu. Kolejnym stadium klarowania zanieczyszczeń jest oddziaływanie procesów biochemicznych z wykorzystaniem urządzeń napowietrzających. Często spotykane są w tym miejscu specjalne zbiorniki z materiałem filtracyjnym w postaci złóż biologicznych, filtrów piaskowych czy filtrów gruntowo- roślinnych. Tak oczyszczony materiał może zostać odprowadzony bezpośrednio do gruntu.