Rozwój konsumpcyjnego stylu życia sprzyja wzrostowi powstawania budynków wielkopowierzchniowych. Poddający się mu nabywcy dóbr i usług coraz więcej czasu spędzają obecnie w galeriach handlowych, biurowcach czy multipleksach. Tego typu obiekty odwiedzają każdego dnia setki, a nawet tysiące uczestników współczesnego pędu. Większość z odwiedzających dociera na miejsce za pomocą własnego środka transportu. Istotne jest więc prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie użytkowanej przez nich strefy parkingowej.

Parking w wielkopowierzchniowych obiektach musi gwarantować bezpieczeństwo i komfort jego użytkowania. Materiały wchodzące w skład posadzki powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne wynikające z intensywnej eksploatacji, oddziaływanie środków chemicznych czy czynników pogodowych.

Współczesna technologia umożliwia wykonanie posadzek przemysłowych w różnych wariantach wyboru kluczowego budulca. Wyróżnia się m.in. posadzki betonowe, ceramiczne, bitumiczne, winylowo-estrowe, anhydrytowe, magnezjowe czy posadzki oparte na żywicach polimerowych.

Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań są posadzki wykonane z betonu. Betonowa nawierzchnia charakteryzuje się odpornością na oddziaływanie natężonego użytkowania, długim okresem żywotności oraz niską w porównaniu z alternatywnymi materiałami budowlanymi ceną. Za częstotliwość wyboru betonu w sytuacji budowy obiektów niezadaszonych odpowiada także jego znaczna odporność na działanie czynników atmosferycznych- w tym oddziaływanie mrozów i silnego nasłonecznienia. Na stopień odporności warstwy betonowej wylewanej na sekcjach parkingowych wpływa też wzmacnianie jej stalowym zbrojeniem.

Projektowanie budowy posadzek przemysłowych z reguły odbywa się jako końcowy etap realizacji wykonywanej inwestycji, a więc nierzadko pod presją topniejącego budżetu. Z uwagi na ten fakt stawiane w przeszłości obiekty wykonywano zazwyczaj w technologii z użyciem wyłącznie mieszanki betonowej. Obecna wiedza i zmiana częstotliwości użytkowania tytułowych elementów wymusza na ich twórcach działania mające na celu lepsze przygotowanie materiału do konfrontacji z wyzwaniami wynikającymi z jego rosnącej eksploatacji. Obciążenie warstwy betonowej na parkingu jest dziś szczególnie intensywne, na kołach wjeżdżających na nie pojazdów nierzadko znajduje się woda, a zimą sole odladzające. Intensywne użytkowanie wprawia nawierzchnię w drgania, co powoduje wnikanie wszelkich substancji w głąb warstwy betonowej, potencjalnie prowadząc do jej uszkodzenia. Środkiem zaradczym jest obecnie zastosowanie dodatkowych produktów służących zabezpieczeniu posadzek przemysłowych. Dostępne są środki, które po nałożeniu na warstwę betonową sprawiają, że zostaje ona zamknięta- ewentualny proces uszkodzenia warstwy zwierzchniej zostaje więc zminimalizowany. Powłoki zabezpieczające występują w wielu wybarwieniach, co oprócz waloru estetycznego pomaga np. w wydzieleniu stref dla ruchu pieszego. Są one również odporne na wszelkiego rodzaju środki chemiczne i chemikalia, takie jak sól odmrażająca, paliwa, płyny hamulcowe czy oleje.

Projektując i realizując budowę parkingu warto korzystać z wiedzy i doświadczenia doświadczanego fachowca. Dobór odpowiedniego rodzaju materiału i sposobu jego użytkowania zagwarantuje bezpieczeństwo przyszłych eksploatatorów a także ograniczy koszty związane z naprawą czy modernizacją nawierzchni.