Instalacja grzewcza jest niezbędnym elementem wyposażenia lokalu mieszkaniowego. Już na etapie tworzenia projektu nowopowstałej inwestycji poddaje się analizie możliwości pozyskania energii cieplej na potrzeby centralnego ogrzewania i do podnoszenia temperatury wody użytkowej. Determinantami decyzji o wyborze odpowiedniego rozwiązania są posiadany budżet, możliwości architektoniczne czy kwestie ekologii i bezpieczeństwa. Wiedza na temat wymienionych kryteriów czyni jednym z najkorzystniejszych wariantów stanowiące podmiot niniejszych rozważań pompy ciepła.

Tytułowe urządzenie jest mechanizmem przewodzącym ciepło z miejsc o niższych wskaźnikach temperatury do miejsc o wyższych parametrach. Źródłem pozyskiwania ciepła mogą być grunt, powietrze albo H2O. Rodzaj ogniwa określa odmiany pompy cieplnej. Są to: pompa typu solanka-woda, pompa powietrze-woda, pompa typu woda-woda.

Transport ciepła możliwy jest dzięki specyficznej budowie mechanizmu wyposażonego w sprężarkę lub odpowiednie wymienniki. Proces pozyskiwania ciepła wymaga użycia energii elektrycznej. Czerpanie prądu eliminuje jednak konieczność podłączania do domu instalacji gazowej czy innego źródła paliwa stałego czy ciekłego. Bilans ekonomii i jakości użytkowania czyni pompy ciepła rozwiązaniem bezpiecznym, ekologicznym i oszczędnym (tani koszt pracy urządzenia gwarantuje szybki zwrot nakładu kosztów związanych z instalacją mechanizmu).

Konieczność profesjonalnej konserwacji czy naprawy urządzenia zdarzają się niezwykle rzadko, a ich wykonanie nie jest czynnością nadmiernie obciążającą budżet. W większości przypadków czynności pielęgnacyjne polegają na doglądaniu stanu i ewentualnym przetarciu szmatką filtrów źródła dolnego (gruntowa pompa ciepła) lub sprawdzeniu filtrów wodnych pomp obiegowych (powietrzne pompy ciepła).

Producenci opisywanego artykułu prześcigają się w nowych rozwiązaniach technologicznych i designerskich. Dzięki temu klienci, oprócz jakości oferowanych produktów, mogą rozważać wybór różnych wariantów wizualnych, w tym opcji stanowiących istotny element wystroju wnętrza użytkowanego lokum.

Wybór odpowiedniej pompy ciepła powinien odpowiadać indywidualnym potrzebom użytkownika i stanowić efekt rozważań na temat rocznej efektywności urządzenia, zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz profesjonalizmu konkurujących ze sobą firm wykonawczych wraz z prezentowanymi przez nie warunkami umowy.