Beton jest materiałem o krótkotrwałej urabialności. Dokładny czas jego wiązania zależy od typu mieszanki betonowej oraz warunków atmosferycznych, w tym głównie od temperatury otoczenia. W momencie wiązania się betonu ewentualne działania zaradcze, mające na celu modyfikację jego formy, są mocno ograniczone. Ma to istotny wpływ podczas stawiania fundamentów, budowania dróg czy podjazdów, a także podczas wykonywania prac wykończeniowych.

Jednym z przykładów ostatniego rodzaju wymienionych powyżej działań budowlanych są betonowe wylewki. Stanowią ostatnią warstwę podłogi przed wyłożeniem posadzki- istotnego elementu projektowania własnej przestrzeni. Zabezpieczają izolację cieplną, stanowią ochronę stropu przed uszkodzeniami mechanicznymi, pozwalają na wypoziomowanie podłoża przed następnymi etapami prac wykończeniowych. Stosuje się je w celu stworzenia stabilnego gruntu pod parkiet, panele, terakotę czy płytki podłogowe.

Istnieją dwa sposoby wykonywania tytułowych wylewek- mechaniczny oraz tradycyjny. Pierwszy z nich wymaga użycia miksokretów, listw wibracyjnych i zacieraczek, i stosowany jest w przypadku większych powierzchni, tradycyjny zaś realizuje się z wykorzystaniem betoniarek z zacieraniem ręcznym listwami.

Betonowe wylewki wymagają odpowiednio długiego okresu schnięcia, zanim będzie się można po nich poruszać lub też nim umieści się na nich kolejne warstwy projektowanej konstrukcji. Wilgoć przenosi się z dołu ku górze, jej wędrówka wymaga więc trochę czasu.

Przyjmuje się, iż okres wysychania materiału wynosi ok. jeden tydzień na 1 cm warstwy betonu do 4 cm włącznie. Na każdą jednostkę miary ponad 4 cm czas ten należy podwoić. Przykładowo wylewka o grubości 6 cm schnąć będzie ok. 8 tygodni. W wypadku wylewek o grubości przekraczającej 6 cm należy przewidzieć 4 tygodnie na wyschnięcie każdego dodatkowego centymetra betonu. Analizowany przypadek zakłada mieszanki o wilgotnej konsystencji (K1). Dla mieszanek o konsystencji ciekłej (K5) czas schnięcia betonu wydłuża się.

Specyfika zamkniętych pomieszczeń nie wymaga od użytkownika specjalnej pielęgnacji użytych materiałów, zaleca się jednak przykrycie wylewki folią zabezpieczającą. Taka izolacja ma na celu utrzymanie prawidłowego poziomu wilgoci i odparowywania wody, a w konsekwencji lepszego wiązania betonu.

Skutkiem ewentualnych nieprawidłowości przy wylewaniu betonu mogą być postępujące w czasie uszkodzenia posadzki- odspojenia deszczułek parkietowych, wypaczenia paneli, pękania płytek ceramicznych. Uszkodzenia te narażają użytkownika lokalu na poniesienie znaczących kosztów, zwłaszcza gdy w domu jest ogrzewanie podłogowe- w takim przypadku konieczne jest bowiem powtórne wylanie posadzki.