W większości domów jednorodzinnych komin jest niezbędnym elementem dachu. Do jego głównych zadań należy odprowadzanie produktów spalania ze wszystkich urządzeń grzewczych, takich jak kotły, piece czy kominki. Jest także ważnym elementem wentylacji (usuwa z pomieszczeń zanieczyszczone powietrze), a przy odpowiednim podłączeniu stanowi odpowietrznik kanalizacji. Wspomniane powyżej funkcje powodują, że instalacja komina wykonywana jest w formie wielokanałowej co oznacza, że każde z zadań przyporządkowane zostaje osobnemu kanałowi. Z uwagi na wagę wskazanych zastosowań bardzo istotnym jest wybranie rodzaju ogrzewania jeszcze na etapie planowania inwestycji, aby odpowiednio dobrać technologię oraz użyte materiały.

Obecnie na rynku spotkać możemy trzy główne metody stawiania instalacji kominowej. Zaliczyć do nich możemy kominy z cegły, ceramiczne wykonane z prefabrykatów i kominy stalowe.

Kominy murowane stosowane były niegdyś w praktycznie wszystkich budowach. Obecnie są systematycznie wypierane przez nowe technologie- ceramikę czy elementy stalowe. Pamiętać należy jednak, że komin z cegieł bardzo dobrze współpracuje z praktycznie wszystkimi prostymi kotłami na węgiel czy koks. Za wyborem tradycyjnych rozwiązań optuje także możliwość połączenia w nim wielu kanałów- konstrukcja może w swojej charakterystycznej budowie prostopadłościanu pomieścić wszystkie niezbędne kanały (dymny, spalinowy czy wentylacyjny). Mankamentem jest jednak spora waga konstrukcji oraz konieczność montażu na osobnym fundamencie.

Kolejną grupą są kominy ceramiczne. W większości przypadków zabudowy te są elementami wolnostojącymi lub zakotwiczonymi do ścian bryłami. Prefabrykowane elementy komina składają się w większości przypadków z dwóch warstw materiałowych. Wewnątrz znajduje się ceramika szamotowa lub kamionka kwasoodporna, natomiast warstwę zewnętrzną stanowi obudowa wykonana z betonu lekkiego. Rozwiązanie to stało się obecnie bardzo popularne ze względu na możliwość podłączenia do komina praktycznie wszystkich rodzajów obecnie stosowanych kotłów, łącznie z piecami z zamkniętą komorą spalania, w tym także kondensacyjnymi. Dodatkowo tego typu konstrukcja daje możliwości otynkowania warstwy zewnętrznej komina lub obłożeniem go płytami gipsowo-kartonowymi, dlatego komin może być również stosowany jako swoisty element dekoracyjny.

Ostatnią z grup są kominy stalowe. Wykonane są ze specjalnego rodzaju stali kwasoodpornej, najczęściej w konfiguracji dwuściennej co oznacza, że w jednej rurze znajduje się kolejna, najczęściej pokryta warstwą izolacyjną. Cała konstrukcja osadzona jest w tzw. płaszczu. Komin stalowy nie wymaga obmurowania, a w wersji zaizolowanej przeznaczony jest do montowania jako element wolnostojący na zewnątrz budynku. Komin może odprowadzać spaliny z kotłów gazowych, olejowych jak również z kotłów na paliwo stałe. Konstrukcję tą można również podłączyć do kotłów z zamkniętą komorą spalania.

Niezależnie od wyboru opcji budowy komina, ważne są wybór wysokiej jakości materiałów oraz ich prawidłowa instalacja. Błędy poczynione w trakcie budowy lub użytkowania konstrukcji mogą mieć katastrofalne skutki, z zagrożeniem życia włącznie.